Home > Projecten > Koppelruimte

Koppelruimte

Doel van het project was: we selecteren een product en een leverancier voor de SWEMP-koppelruimte, ook wel ESB (Enterprise Service Bus) genoemd. De koppelruimte ondersteunt de SWEMP ICT-visie van de twee verandersnelheden: langzame veranderingen voor de ERP-kern Empire en snelle veranderingen van andere applicaties in een flexibele schil. De koppelruimte bestaat uit gestandaardiseerde en herbruikbare koppelingen tussen de ERP-kern en de flexibele schil. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en kortere time-to-market voor nieuwe ICT-ontwikkelingen. Onder andere doordat testen minder tijd kost. En het maakt ons minder afhankelijk van applicatieleveranciers. Met de koppelruimte verlagen we de ontwikkelkosten voor nieuwe functionaliteit, door standaardisatie van informatie-uitwisseling (VERA), betere monitoring en betere beheerbaarheid van gegevensstromen tussen applicaties.

Status: In 2017 selecteerden we de koppelruimte Datarotonde van InfoSupport. Deze is in 2018 bij de SWEMP-corporaties geïmplementeerd op momenten dat er andere updates geïmplementeerd zijn. Het project is daarmee in december 2018 afgerond. De Datarotonde blijkt in de praktijk daadwerkelijk tot snellere implementaties van applicaties te leiden met een veel hogere kwaliteit. Dit product wordt nu naar beheer gebracht. Alle webservices voor de SWEMP-leden zullen via de Datarotonde lopen.
Begin 2019 is een vervolgproject gestart, genaamd ‘Kwaliteitsverbetering koppelruimte’. Bij de invoering van de Datarotonde is om praktische redenen een aantal zogeheten ‘vuile koppelingen’ gemaakt. De echte toegevoegde waarde van de Datarotonde komt dan nog niet tot uitdrukking. Deze ‘vuile koppelingen’ worden alsnog gestandaardiseerd en door VERA gecertificeerd. Achter de inlog vind je het ‘Plan van aanpak Kwaliteitsverbetering koppelruimte’.

Startdatum: januari 2016
Einddatum: loopt door in 2019
Sponsor: Jan-Peter Duijvestijn, Staedion
Regisseur: Roy Bakker, Staedion
Betrokkenen: SWEMP, IRES

Meer info:
“We kunnen flexibel werken met onze favoriete applicaties”
Woningcorporaties SWEMP sluiten zich aan op de Datarotonde van Info Support Real Estate Services