ICT-samenwerking van vijf woningcorporaties altijd meer dan de som der delen

In SWEMP werken vijf grote woningcorporaties samen op het vlak van ICT en innovatie: Staedion, Woonbron, Eigen Haard, Mitros en Portaal. We hebben allemaal dezelfde missie: tevreden huurders in betaalbare woningen in prettige wijken. Binnen SWEMP ondersteunen we die missie. We werken met elkaar en met leveranciers samen om meer te bereiken dan we als afzonderlijke corporaties kunnen bereiken.

Samen leren

Marktplaats

Vooronderzoeken
Lees verder

Samen inkopen

Inkopen

Overige Projecten
Lees verder

Samen doen

Processen stroomlijnen

Kerndomeinen
Lees verder

Samen leren

Marktplaats

Vooronderzoeken
Lees verder

Samen inkopen

Inkopen

Overige Projecten
Lees verder

Samen doen

Processen stroomlijnen

Kerndomeinen
Lees verder