ICT-SAMENWERKING van VIJF WONINGCORPORATIES
ALTIJD MEER DAN DE SOM DER DELEN

In SWEMP werken vijf grote woningcorporaties samen op het vlak van ICT en innovatie: Staedion, Woonbron, Eigen Haard, Mitros en Portaal. We hebben allemaal dezelfde missie: tevreden huurders in betaalbare woningen in prettige wijken. Binnen SWEMP ondersteunen we die missie. We werken samen met elkaar en met leveranciers om een meerwaarde te creëren die we als afzonderlijke corporaties niet kunnen bereiken. De meerwaarde is gelegen in:
• Klantdienstverlening verhogen
• Kosten verlagen
• Gebruikersvriendelijkheid verhogen
• Kwaliteit verhogen en risico verlagen

Met ons samenwerkingsverband willen we de veranderkracht voor de hele corporatiesector stimuleren. We hebben een voortrekkersrol.