Bereikte resultaten

De afgelopen jaren hebben we binnen SWEMP al veel bereikt. We kiezen daarbij steeds de samenwerkingsvorm die de meeste toegevoegde waarde heeft: Samen leren, Samen inkopen of Samen doen. Enkele voorbeelden van bereikte resultaten staan hieronder.

Digitale veiligheid via Marktplaats

Op onze Marktplaats delen we onderling kennis, ervaringen en onze overeenkomsten met leveranciers. Zo had Woonbron Northwave gecontracteerd voor dienstverlening op het vlak van informatiebeveiliging oftewel ‘Chief Information Security Officer as a Service’. Op basis van de ervaring van Woonbron hebben de SWEMP-deelnemers gezamenlijk scherp ingekocht en geregeld dat ook de Vrienden van SWEMP gebruik kunnen maken van dat contract. Daardoor betalen we samen een lagere prijs. Inmiddels gebruiken ook Eigen Haard en Woonin de dienst.

Succesvolle vooronderzoeken

Binnen SWEMP starten we geen projecten zonder een gedegen vooronderzoek. In deze vooronderzoeken trekken we samen op. We delen onze kennis en ontwikkelen kennis door samen expertise in te huren.

Enkele voorbeelden:

  • onderzoek naar de beste weg om naar de cloud te gaan met Dynamics Empire;
  • onderzoek naar het applicatielandschap van de toekomst (Doelarchitectuur) met TwynstraGudde;
  • onderzoek naar hoe we het best RPA (softwarerobots) kunnen inzetten.
Datarotonde ISRES, Samen inkopen

Gegevensuitwisseling tussen verschillende applicaties vraagt vaak om koppelingen. Die moeten bij elke update opnieuw worden getest. Dat kost veel tijd en geld. SWEMP heeft daarom de Datarotonde aangeschaft, waarmee verschillende applicaties op een slimme manier gegevens uitwisselen. Daardoor gaat het testen gemakkelijker. En door samen de Datarotonde in te kopen besparen wij, en onze Vrienden, jaarlijks aanzienlijke bedragen.

Microsoft Non-Profit, Samen inkopen

Bij Microsoft hebben we onze contracten voor Office 365, omgezet naar Microsoft Non-Profit. Dat levert een jaarlijks een forse korting op. Voor het hercontracteren hebben we binnen SWEMP één collega benoemd die met één extern bureau het hercontracteren met Microsoft heeft geregeld. Ook hiermee hebben we kosten bespaard, want voorheen zouden vier collega’s vier verschillende externe bureaus hebben ingeschakeld.

Telefonie, Samen inkopen

Drie van de vier SWEMP-corporaties bleken tegelijktijdig bezig met het hercontracteren van hun mobiele telefonieoplossing. We hebben de offertes naast elkaar gelegd. Die bleken behoorlijk te verschillen. Waarop we onze mobiele provider hebben gevraagd met één nieuwe offerte te komen met de meest gunstige voorwaarden. Daarmee is een stevige besparing gerealiseerd.

Documentmanagementsysteem, Samen inkopen

We hebben samen een documentmanagementsysteem (DMS) ingekocht. Doordat we hetzelfde systeem gebruiken, kunnen we opgedane kennis uitwisselen. Gezamenlijke contractering heeft gezorgd voor een goede standaard SWEMP-overeenkomst, die alle corporaties kunnen gebruiken. Gezamenlijke contractering zorgt bovendien voor een flinke korting op licenties en hosting tijdens de projectfase. En korting op consultancy-uren tijdens de implementatie en eventuele vervolgfasen. Voor het DMS is bovendien een standaard SWEMP-inrichting gemaakt, waar elke corporatie gebruik van kan maken.

RPA (Robotic Process Automation), Vooronderzoek en Samen inkopen

Softwarerobots, ook wel digitale collega’s genoemd, kunnen saai repeterend werk van mensen overnemen. Laat de robot een scherm zien en vertel hem waar hij informatie vandaan moet halen en wat hij ermee moet doen, en hij kan het eindeloos en foutloos herhalen. Na een vooronderzoek hebben we samen allemaal dezelfde software (UiPath) aangeschaft en een kennispartner gekozen, Ciphix. Door gezamenlijk software via Ciphix te kopen konden we korting bedingen.