Enterprise Architectuur

We zijn inmiddels al een aantal jaren samen aan de slag. Maar soms was onze samenwerking nog een beetje ad hoc. We zochten de samenwerking pas op als er een ICT-probleem was. Omdat we meer voorspelbaar en vanuit een visie willen samenwerken, hebben we gezamenlijk ons applicatielandschap van de toekomst bepaald. Dat noemen we onze Doelarchitectuur.

Visie geeft houvast

Het beeld van ons doel helpt ons enorm. We kunnen nu beter plannen welke dingen we de komende jaren moeten doen om daar te komen. Ook kunnen we beter toetsen welke oplossingen ons dichter bij dat doel brengen. Zo bewegen we samen naar een landschap dat toekomstbestendig, beheersbaar en flexibel is.

Waar staan we nu?

Hoewel we als SWEMP-corporaties allemaal dezelfde maatschappelijke missie hebben, zetten we daarvoor momenteel op onderdelen afwijkende ICT in. Soms gebruiken we dezelfde applicatie op een andere manier. Of hebben we onze applicaties anders ingericht. Hierdoor moeten we relatief veel moeite doen om ons individuele applicatielandschap werkend te houden. Onze huidige infrastructuur is kwetsbaar. Applicaties zijn vaak moeilijk te vervangen. En niet alle applicaties zijn goed op elkaar aan te sluiten. Bovendien hebben ze hun eigen manier om met data om te gaan en deze op te slaan. Hierdoor kunnen wij niet de kwaliteit, veiligheid en flexibiliteit bieden die we wensen. Door samen de Doelarchitectuur te bepalen, kunnen we beter naar een gezamenlijke toekomst bewegen. Eentje waarin we snelle en betrouwbare systemen hebben én we kunnen innoveren en inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Enterprise Architectuur

We hebben begin 2022 een vooronderzoek afgerond naar ons applicatielandschap van de toekomst, onze Doelarchitectuur. Samen met het bureau TwynstraGudde hebben we een visie ontwikkeld. Het gaat daarbij om fundamentele keuzes die de komende jaren richting geven aan onze plannen. Een roadmap met daarin de stappen om de Doelarchitectuur te realiseren, is in ontwikkeling.

Wat is Enterprise Architectuur?

Een Enterprise Architectuur laat zien wat we als corporatie doen. Het maakt de structuur en samenhang inzichtelijk van onze bedrijfsprocessen, applicaties en infrastructuur. Daardoor kunnen we zaken goed op elkaar afstemmen. De Enterprise Architectuur waar we naartoe willen werken de komende jaren noemen we Doelarchitectuur. Die beschrijft wat we willen bereiken qua processen, applicaties, etc. Je kunt het een beetje vergelijken met de technische tekeningen van een huis. Een Enterprise Architectuur is dan de tekening die weergeeft hoe het huis er nu uit ziet. Met een lekkende leiding. Een keuken op de zolder, verouderde elektra en een badkamer waar leidingen doorheen lopen. Een Doelarchitectuur is dan de weergave van het huis na de verbouwing, als alles op de juiste plek staat en op de juiste wijze verbonden is. Dus de keuken beneden, veilige elektra en weggewerkte leidingen in de badkamer. Maar je kunt en wilt niet in één keer een heel huis verbouwen. De klussen gebeuren stapsgewijs, waarbij het belangrijk is het overzicht te houden, zodat er geen dingen gebeuren die haaks staan op elkaar.

Wat levert Doelarchitectuur op?

De Doelarchitectuur geeft de komende jaren richting aan alle initiatieven en projecten die in SWEMP-verband of door een individuele corporatie worden uitgevoerd. Het biedt een gemeenschappelijk kader en een gemeenschappelijke taal.

Het resultaat? Meer samenhang, wendbaarheid en integratie en daardoor een efficiëntere en effectievere informatievoorziening. Een Doelarchitectuur geeft dus overzicht en inzicht. Het geeft richting voor de te kiezen oplossingen (zoals applicaties), versnelt keuzeprocessen en maakt integraties eenvoudiger. Bovendien geeft het meer zicht op de impact (bijvoorbeeld als een applicatie niet meer goed werkt), stimuleert het gebruiksvriendelijkheid, effectiviteit en efficiëntie en het geeft heldere kaders aan onze (toekomstige) leveranciers. En doordat we samen onze koers bepaald hebben kunnen we beter en makkelijker samenwerken.

Enterprise Architectuur maakt de samenhang inzichtelijk tussen wat we willen en wat we daarvoor nodig hebben. Daarvoor onderscheiden we drie lagen. De bovenste laag staat voor wat we willen bereiken voor onze bewoners en buurten (vastgelegd in onze strategische doelstellingen). De middelste laag toont de bedrijfsprocessen die nodig zijn om dit realiseren (intern en samen met andere organisaties) en de onderste laag laat zien welke IT-voorzieningen we hiervoor gebruiken.

Wat betekent dit voor het dagelijks werk binnen SWEMP?

Bij bijna alles wat we doen binnen een woningcorporatie, gebruiken we ICT. Daarom is het ontzettend belangrijk dat we dit goed op orde hebben. We hebben samen bepaald hoe ons flexibele, betrouwbare, veilige en kostenefficiënte ICT-landschap eruit moet komen te zien. Dat vraagt om goede keuzes. Keuzes die ons dichter bij dat doel brengen. Dat betekent ook dat we onszelf de discipline opleggen om niet zomaar te kiezen voor een willekeurige applicatie, ontwikkeld door een willekeurige leverancier. Een op het eerste oog mooie applicatie kan immers in het geheel van ons ICT-landschap voor problemen zorgen. We kiezen weloverwogen voor applicaties die passen bij het landschap dat we willen realiseren. Binnen elke SWEMP-corporatie zijn er gelukkig collega’s die jouw vragen over ICT-wensen kunnen beantwoorden. Denk bijvoorbeeld aan de manager van de ICT-afdeling of je collega die zich bezighoudt met Enterprise Architectuur.

Hoe komen we tot onze Doelarchitectuur?

Om onze gezamenlijke Doelarchitectuur te realiseren, hebben we een ‘roadmap’ op hoofdlijnen gemaakt. Deze geeft richting aan een transitie: in plaats van vier verschillende (complexe) ICT-omgevingen gaan we uniformeren waar dat kan. Zo bouwen we een toekomstvaste ICT-omgeving voor alle vier de SWEMP-corporaties. We hebben dus de richting bepaald. En ook in grote lijnen bepaald hoe we daar gaan komen. In 2022 zetten we de eerste stappen en bepalen we via welke route we vervolgens weer verder reizen. Tijdens het proces blijven we dus nadenken over de volgende stappen. Dat doen we natuurlijk in overleg en overeenstemming met verschillende collega’s. We zorgen er samen voor dat alle toekomstige initiatieven en projecten passen in het kader van de Doelarchitectuur. Zo komt deze vanzelf dichterbij en ontstaat er steeds meer een stabiel, wendbaar, veilig en kostenefficiënt ICT-landschap.