Harmonisatie Empire Referentie Grootboek Schema

We wilden een gezamenlijke systeeminrichting van het grootboek in Dynamics Empire op basis van de eisen vanuit Standaard Business Reporting (SBR) en de nieuwe standaard voor het Referentie Grootboek Schema (RGS). RGS is een Nederlands grootboekrekeningschema dat is gebaseerd op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. SWEMP werkt de gezamenlijke systeeminrichting van het grootboek samen met Aedes uit. Met een branchebrede uniforme grootboekinrichting is verantwoordingsdata met één druk op de knop te krijgen. Corporaties zijn daardoor onderling beter te vergelijken.

Status: We hebben het beste grootboek ooit ingericht. Los van alles wat we al hadden. Daarmee hebben we feedback gegeven aan Aedes op hun branchebrede voorstel voor de inrichting van het grootboek.

 

Startdatum:

april 2018

Einddatum:

september 2018

Sponsor:

Bert Halm, Eigen Haard

Regisseur:

Andrea van der Vaart, Eigen Haard

Betrokkenen:

SWEMP, cegeka-dsa, HC&H Consultants, Finance Ideas, SKARP, Aedes