Havensteder wil innovaties sneller bij gebruikers krijgen

“Ik geloof bij samenwerken op IT-gebied in ecosystemen die elkaar inspireren. En vervolgens ieder een eigen keuze maken. Want we doen wel allemaal hetzelfde, maar geen enkele corporatie heeft hetzelfde applicatielandschap, waardoor samen implementeren ingewikkeld is. Voor mijn digitale strategie, die ik vorig jaar heb ontwikkeld, ben ik gaan praten met IT-leveranciers, collega corporaties en samenwerkingsverbanden als SWEMP. Wij zijn ook lid van Woondynamics en van het netwerk De Vernieuwde Stad. En ik heb de SWEMP Vriendendag bezocht. Ik zou het interessant vinden als op de Vriendendag meer aandacht is voor wat er in de markt wordt aangeboden.”

Business case ERP

“Momenteel zijn we bezig een business case op te stellen over de toekomst van ons ERP; waarin we overwegen of het verstandig is over te stappen van Empire (ZIG) naar GRIP (DataBalk); een best-of-breed, cloud native suite. Eén van de overwegingen daarin is dat we zo innovaties van Microsoft zoals Copilot (AI-hulpje) sneller bij de gebruikers krijgen.” 

Aansluiten bij standaardprocessen

“Voor mij was het op de SWEMP Vriendendag bijzonder om te zien dat veel collega’s bezig zijn met visies, klantreizen en ideale processen. Dat is tijdrovend. Ik zoek naar andere manieren om met standaard software nieuwe ontwikkelingen sneller bij gebruikers te kunnen introduceren. Echte innovaties komen van wereldspelers uit de big tech. Je moet als gebruiker dan wel concessies doen en aansluiten bij die standaardprocessen, zo werkt de IT-wereld van nu. De flexibiliteit om daarin te versnellen wil ik vergroten:  minder IT-leveranciers, betere datakwaliteit en werken met standaarden als CORA. En dus door te werken met sectorspecifieke standaard software, want bij algemene software, moet er weer maatwerk worden gemaakt, dat levert complexiteit op die kwetsbaar is bij updates.” 

Aantrekkelijke inkoopvoordelen

“Als Vriend van SWEMP vind ik de inkoopvoordelen erg aantrekkelijk. Het is prettig om niet elke keer je eigen contractonderhandelingen te hoeven doen en om gebruik te kunnen maken van professionele contracten die financieel interessant zijn. Als ik naar de sector kijk, zou het logischer zijn als Aedes, net als de Rijksoverheid, mantelcontracten zou maken die toegankelijk zijn voor de hele sector en breder zijn dan één leverancier. Ik kan me ook voorstellen dat dat verder gaat dan alleen IT-contracten, denk bijvoorbeeld aan contracten voor auto’s. We kunnen als corporaties nog veel meer profiteren van gezamenlijk inkopen.”

Titi van der Poel is sinds begin 2023 Directeur Digitale Transformatie bij Havensteder. De corporatie is actief in Rotterdam en omgeving met 45.000 woningen en ruim 400 medewerkers. Hiervoor werkte Titi onder meer bij een IT-consultancybedrijf en binnen de Rijksoverheid.