Meerwaarde samenwerking bepalen per domein

Hoe meer we samenwerken, hoe meer we ons realiseren dat we als organisaties op elkaar lijken. Onze visies lijken op elkaar. We hebben dezelfde klantgroepen. En we werken aan dezelfde dienstverlening. Onze processen verschillen dus ook niet veel van elkaar. In de complexer wordende wereld zijn we vaak te klein om als individuele corporatie alles zelf te doen. Daarom slaan we steeds vaker de handen ineen en kopen we niet alleen dezelfde ICT-oplossing, maar gaan we ook op eenzelfde manier werken. Dat levert meerwaarde op. Bijvoorbeeld kwalitatief betere processen en applicaties, tevreden bewoners en minder kosten en risico.

CORA-bedrijfsfuncties

Om te bepalen waar we de meeste meerwaarde kunnen behalen, hebben we onze corporaties ingedeeld in domeinen. Dat doen we aan de hand van de CORA-bedrijfsfuncties. Dat is een standaardindeling voor de bedrijfsvoering van woningbouwcorporaties. De keuze voor CORA is onderdeel van onze Doelarchitectuur. Onderstaande afbeelding geeft de domeinen weer. Per domein kijken we hoe we samen slimmer, beter en goedkoper kunnen werken.

We hebben in kaart gebracht welke domeinen ‘uniek’, ‘gedeeld’ of ‘uniform’ zijn binnen SWEMP. In een uniek domein zitten veel aspecten waarin we ons heel bewust onderscheiden van andere woningcorporaties. In unieke domeinen werken we wel samen, maar minder intensief. Hier wisselen we kennis en kunde uit en kopen we soms samen in.

(Kern)domeinen

In de domeinen die we ‘gedeeld’ noemen, zit veel potentieel om samen te werken. Bijvoorbeeld door samen ICT in te kopen. In de domein die ‘uniform’ zijn, streven we naar verregaande standaardisatie. We kopen niet alleen samen ICT in, maar werken ook op eenzelfde manier, op basis van een best practice. De uniforme domeinen waar veel synergie te behalen is door de processen te uniformeren, noemen we kerndomeinen. We hebben vijf kerndomeinen benoemd:

  • Verhuurmutatieproces
  • Crediteurenbeheer
  • Vastgoedregistratie
  • Kanaalfunctie
  • Incasso

Voor de eerste vier domeinen hebben we een visie ontwikkeld die we aan het uitwerken zijn. Meer informatie vind je bij de betreffende domeinen.