Home > Over Swemp > Deelnemers en Vrienden

Deelnemers en vrienden

SWEMP bestaat uit vijf deelnemende woningcorporaties; Staedion, Woonbron, Eigen Haard, Mitros en Portaal. Wij willen daadkrachtig blijven en daarom als samenwerkingsverband niet groeien. Wel delen we onze kennis, oplossingen en ervaringen graag met andere corporaties. Elke corporatie die daar gebruik van wil maken, is van harte uitgenodigd om kosteloos ‘Vriend van SWEMP’ te worden. Zie onderaan deze pagina.

Deelnemers

Staedion

Woningcorporatie Staedion verhuurt ruim 37.000 woningen en 6.500 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag. Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion.

Woonbron

Woonbron is een wooncorporatie met 45.000 woningen en 4.000 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht.

Eigen Haard

Eigen Haard verhuurt 63.000 woningen voor een betaalbare huur en wil dit aantal de komende jaren uitbreiden. Het werkgebied is Amsterdam en omstreken.

Mitros

Mitros is met ruim 30.000 woningen de grootste woningcorporatie in de steden Utrecht en Nieuwegein. Eén op de vijf mensen in Utrecht en Nieuwegein woont in een huis van Mitros.

Portaal

Portaal zorgt voor een thuis voor ruim 56.000 huishoudens in vijf stedelijke gebieden: Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Utrecht en Leiden.

Vrienden

SWEMP heeft inmiddels twintig vrienden. Met in totaal 589.000 VHE’s vertegenwoordigen we samen een aanzienlijk deel van alle corporaties in Nederland.

Voordelen voor Vrienden

SWEMP is in de corporatiesector een innovator op met name ICT-gebied. Wij laten Vrienden graag meedelen in de successen die wij behalen. Als Vriend kun je:

 • meeliften op financieel aantrekkelijke afspraken met leveranciers;
 • gebruik maken van professionele contracten met leveranciers;
 • gebruik maken van ICT-ontwikkelingen, zoals afspraken over standaarden en architectuurprincipes;
 • inzicht krijgen in onze projectkalenders;
 • delen in onze kennis en kunde, via onder andere de nieuwsbrief SWEMP Update (5 keer per jaar), SWEMP LinkedIn, de SWEMP-website en de jaarlijkse Vriendendag. Van de Vriendendag die op 20 oktober 2021 is gehouden kunt u een verslag met de highlights teruglezen.

Concrete resultaten

Enkele voorbeelden van wat Vrienden concreet aan SWEMP kunnen hebben.

Doordachte ICT-visie

SWEMP heeft een heldere ICT-visie plus bijbehorende architectuur ontwikkeld. Daarmee worden de strategische doelstellingen van de vijf corporaties ondersteund, te weten: betrouwbaarheid en stabiliteit van de belangrijkste bedrijfsvoeringsprocessen en flexibiliteit en wendbaarheid in de interactie met huurders en ketenpartijen. Deze doordachte ICT-visie delen we graag en Vrienden mogen gebruik maken van de door ons ontwikkelde architectuurprincipes.

Structurele standaardisatie

Standaardisatie in de ICT biedt vele voordelen zoals minder testen bij updates, hogere betrouwbaarheid en lagere kosten. SWEMP is er dan ook volop mee bezig. Zo volgen we marktstandaarden als CORA als VERA en helpen we deze te verbreden en te verbeteren. We investeren ook in de implementatie van deze standaarden bij onze leveranciers, bijvoorbeeld bij ISRES, het bedrijf dat ons ondersteunt bij de Datartonde (project Koppelruimte).

Het meest complexe en belangrijkste project van SWEMP betreft ons ERP-systeem Dynamics Empire. Sinds 2019 werken we samen met cegeka-dsa aan een standaard inrichting van Dynamics Empire, dat project heet DE Standaard. Het beheer van deze standaard inrichting is inmiddels belegd bij cegeka-dsa, met daarnaast een belangrijke rol voor Woondynamics, de gebruikersvereniging van Dynamics Empire. Deze standaard inrichting is voor alle gebruikers van Dynamics Empire beschikbaar.

Aantrekkelijke leverancierscontracten

Onze Vrienden kunnen gebruik maken van de overeenkomsten die SWEMP sluit met leveranciers. Van de contracten zelf of van bouwstenen daaruit. Dat scheelt tijd en moeite en verhoogt de kwaliteit. We delen onze kennis over contracten, leveranciers en implementatie graag. Bovendien spreken we in het merendeel van onze contracten af dat Vrienden op dezelfde voorwaarden gebruik mogen maken van de diensten van de betreffende leverancier, meestal met een hogere korting, naarmate we hiervan met meer corporaties gebruik maken. Het gaat daarbij onder meer om de volgende contracten:

 • DMS (OneXillium, voorheen DocVisie)
 • RPA (Ciphix)
 • Datarotonde (ISRES)
 • Sourcing (Conclusion)

Vriend worden?

‘Vriend van SWEMP’ worden kost niets. Wel verwachten we van Vrienden dat ze ook kennis met ons delen, zodat wij daarvan kunnen leren. Daarmee benutten we de samenwerking optimaal. Wil je ‘Vriend van SWEMP’ worden, stuur dan een mail naar Roy Bakker, technisch directeur SWEMP, r.bakker@swemp.nl. Vermeld de volgende gegevens:

 • naam woningcorporatie
 • naam betrokken ICT-manager
 • naam betrokken bestuurder / directeur
 • behoefte / wens.