Home > Over Swemp > Wie doet wat

Wie doet wat

SWEMP is een samenwerkingsverband waarin we onze afspraken hebben vastgelegd in een convenant. De vijf bestuurders van de SWEMP-corporaties vormen het SWEMP Bestuur. Zij bepalen de gezamenlijke strategische doelen en keuzes. Onze bindende factor is de gemeenschappelijke ICT. Daarom vormen de ICT-managers van de corporaties samen SWEMP ICT, het hart van onze samenwerking. Hun taak is om de afgesproken doelen en projecten te regisseren en tot uitvoer te brengen. SWEMP ICT voert twee soorten projecten uit. Ten eerste projecten voor de business, oftewel voor de alledaagse werkprocessen. Daarbij helpt SWEMP ICT bij het formuleren van de wensen voor procesondersteuning met applicaties en innovaties. Ten tweede voert SWEMP ICT projecten uit die meer ‘onder de motorkap’ zitten, bijvoorbeeld wijzigingen in de technische infrastructuur. Daarbij is de business niet betrokken. Richting ICT-leveranciers bundelen wij de gezamenlijke vraag, treden we op als één partij naar buiten en zorgen wij voor centrale sturing op basis van een raamovereenkomst voor SWEMP. SWEMP Bestuur en SWEMP ICT hebben een eigen voorzitter. De SWEMP-directeur is de spin in het web. Hij is aanwezig bij de overleggen van bestuurders en ICT-managers, bewaakt de resultaten en verzorgt de coördinatie.