Home > Over Swemp > Wie doet wat

Wie doet wat

SWEMP is een samenwerkingsverband. Onze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. De bindende factor is de gemeenschappelijke ICT. De vijf bestuurders van de SWEMP-corporaties vormen samen het SWEMP Bestuur. Zij hebben het initiatief genomen tot dit samenwerkingsverband, zijn ambassadeurs van SWEMP, stellen de (jaar)plannen vast, monitoren de voortgang, enzovoort. De ICT-managers van de vijf corporaties zijn essentieel voor ons samenwerkingsverband en vormen een belangrijke link naar de vijf woningcorporaties. Zij halen bijvoorbeeld de behoeften en wensen van de eigen corporatie op en brengen die in binnen SWEMP. En tot slot is er een Kernteam: Een kleine groep mensen die het samenwerkingsverband organiseert en faciliteert, de projecten uitvoert, processen stroomlijnt, plannen en rapportages maakt, enzovoort.

SWEMP Bestuur

Het SWEMP Bestuur telt vijf leden. Elke SWEMP-corporatie levert één bestuurder. De bestuurders overleggen elke twee maanden over lopende projecten en nieuwe vormen van samenwerking.

Staedion Johan de Boer (a.i.)
Woonbron Richard Sitton
Eigen Haard Bert Halm, voorzitter
Mitros Henk Peter Kip
Portaal Sander Heinsman

SWEMP ICT

SWEMP ICT bestaat uit de ICT-managers van de vijf corporaties plus het SWEMP Kernteam. Gezamenlijk werken ze elke woensdag aan lopende en nieuwe projecten.

Staedion Sjoerd Feenstra, sjoerd.feenstra@staedion.nl
Woonbron Romee van Barneveld, rvbarneveld@woonbron.nl
Eigen Haard Myra Genet, m.genet@eigenhaard.nl
Mitros Jaap Jacobi (a.i.), jjacobi@mitros.nl
Portaal Nick van den Ham, nick.v.d.ham@portaal.nl

Kernteam

Het Kernteam ontwikkelt de visie, de strategie en de plannen van SWEMP en voert die uit, in samenwerking met collega’s bij de vijf corporaties en externen.