Home > Over Swemp > Wie doet wat > Cegeka-dsa

Cegeka-dsa

Cegeka-dsa is de leverancier van het ERP-systeem Dynamics Empire, kortweg Empire. De SWEMP-leden zijn vijf grote Empire-klanten. De corporaties harmoniseren binnen SWEMP de processen en onderhandelen samen met cegeka-dsa als het gaat om functionaliteit, beheer, ondersteuning en kosten.

Als cegeka-dsa aan haar software nieuwe of verbeterde functionaliteit wil toevoegen dan richt het bedrijf daarvoor tijdelijk een special interest group (SIG’s) op. Onder leiding van specialisten van cegeka-dsa worden dan klantsessies gehouden om gezamenlijk de gewenste procesondersteuning vanuit de software vast te stellen. SWEMP ICT zorgt dat in alle relevante SIG’s de SWEMP-corporaties zijn vertegenwoordigd.

Woondynamics is een onafhankelijke gebruikersvereniging van woningcorporaties die werken met Empire. De leden delen kennis, wisselen ervaringen uit en vormen een overlegplatform voor cegeka-dsa. De vijf SWEMP-corporaties zijn lid van Woondynamics en trekken waar mogelijk één lijn met de overige Empire-klanten die deelnemen in Woondynamics.