Home > Over Swemp > Wie doet wat > SWEMP ICT

SWEMP ICT

SWEMP ICT bestaat uit de ICT-managers van de vijf corporaties plus het SWEMP Kernteam. Gezamenlijk werken ze elke woensdag aan lopende en nieuwe projecten. De ICT-managers zijn inhoudelijk leidend. De leden van het Kernteam zijn in dienst bij een corporatie, maar volledig werkzaam voor SWEMP-projecten. Er zijn twee soorten projecten: ten eerste projecten voor de business, oftewel voor de alledaagse werkprocessen. Daarbij helpt SWEMP ICT bij het formuleren van de wensen voor procesondersteuning met applicaties en innovaties. Ten tweede voert SWEMP ICT projecten uit die meer ‘onder de motorkap’ zitten, bijvoorbeeld wijzigingen in de technische infrastructuur. Daarbij is de business niet betrokken. Richting ICT-leveranciers bundelt SWEMP de gezamenlijke vraag, treedt als één partij naar buiten en zorgt voor centrale sturing op basis van een raamovereenkomst voor SWEMP. De SWEMP-directeur is de spin in het web. Hij is aanwezig bij de overleggen van bestuurders en ICT-managers en het Kernteam. Hij coördineert en bewaakt de resultaten, financiën en de planning.

Kernteam

Het Kernteam voert projecten uit in samenwerking met corporatiemedewerkers en externen. Belangrijke rollen van het Kernteam zijn:

  • financiën en projectmanagement; oftewel het in grote lijnen bewaken van de uitvoering en (financiële) voortgang van alle projecten;
  • contract- en leveranciersmanagement; contracten met leveranciers naar een hoger niveau brengen en controleren of ze worden nageleefd tijdens de beheerfase;
  • enterprise architectuur; op hoofdlijnen vastleggen hoe binnen SWEMP wordt samengewerkt richting standaardisatie om straks over te kunnen naar de cloud.

De directeur of de technisch directeur zijn opdrachtgever van SWEMP-projecten.

Managers ICT

Staedion Friso Vleugel, friso.vleugel@staedion.nl
Woonbron Romee van Barneveld, rvbarneveld@woonbron.nl
Eigen Haard Myrna Genet, m.genet@eigenhaard.nl
Mitros Daan Peters, dpeters@mitros.nl
Portaal Nick van den Ham, nick.v.d.ham@portaal.nl