Home > Projecten > Afgeronde projecten > Meetinstrument gebruikerstevredenheid SWEMP-applicaties

Meetinstrument gebruikerstevredenheid SWEMP-applicaties

Met een meetinstrument wilden we inzicht krijgen in de gebruikerstevredenheid over SWEMP-applicaties.

Status: Volgens de NPS-methodiek is een vragenlijst opgesteld en een enquêtetool is getest. Er is geen gezamenlijke enquêtetool geselecteerd. Elke corporatie kiest welke applicatie wordt ingezet. Bij Eigen Haard en Staedion wordt de enquête gebruikt als nulmeting voor de gebruikerstevredenheid over Empire.

Startdatum: 2016
Einddatum: 2017
Sponsor: Jan-Peter Duijvestijn, Staedion
Regisseur: Roy Bakker, Staedion
Betrokkenen: SWEMP