Home > Projecten > Afgeronde projecten > Visie op datagedreven werken

Visie op datagedreven werken

Datagedreven werken is het sturen op basis van onbewerkte feiten en data. Doel is om beter gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Met een gezamenlijke SWEMP-visie op datagedreven werken leggen we de basis om informatieverzameling en -verwerking voor verschillende bedrijfsprocessen op dezelfde manier op te pakken. Vanuit die gedeelde visie op datagedreven werken kunnen we besluiten nemen over gezamenlijke ICT-architectuur en applicaties.

Status: In een aantal sessies met Deloitte is een visie ontwikkeld op datagedreven werken. Die visie is opgesteld door Deloitte. Het project is daarmee afgerond.

Startdatum: oktober 2017
Einddatum: mei 2018
Sponsor: Bert Halm, Eigen Haard
Regisseur: Andrea van der Vaart, Eigen Haard
Betrokkenen: SWEMP, Deloitte