Home > Projecten > Doorlopende thema’s

Doorlopende thema’s

Kennisgroep RPA

Doel: Kennis vergroten over Robotic Process Automation (RPA), door in een kennisgroep de toepassingsmogelijkheden van RPA te verkennen en bij voldoende voordelen RPA op de juiste manier in te zetten. Met RPA worden overbodige muisklikken en steeds herhaalde handelingen geautomatiseerd met softwarerobots. RPA wordt bijvoorbeeld ingezet bij de overstap naar DE Standaard.

Status: Er is een SWEMP-kennisgroep. De SWEMP-corporaties hebben allemaal dezelfde RPA-tool (UiPath) aangeschaft en experimenteren daarmee. Ciphix is gecontracteerd als kennispartner. Ciphix en SWEMP zetten samen het RPA Center of Excellence op, om gemeenschappelijke standaarden te maken op het gebied van scriptontwikkeling, governance en beheer binnen het UiPath-platform. Daarnaast verzorgt Ciphix de ontwikkeling en support van de robots en delen ze kennis en ervaring met corporatiemedewerkers.

Startdatum: april 2020
Einddatum: doorlopend
Opdrachtgever: Roy Bakker (SWEMP Kernteam)
Coördinator: Michel Boender (Woonbron)
Betrokkenen: SWEMP, Ciphix, UiPath

SWEMP Academy

Doel: De SWEMP Academy is bedoeld om medewerkers te ondersteunen in het digitaal vaardig worden en blijven. Digivaardige medewerkers houdt binnen SWEMP-verband in dat medewerkers worden voorbereid en toegerust om te werken met binnen SWEMP gestandaardiseerde applicaties/processen en bestaande gangbare applicaties zoals MS Office applicaties. SWEMP Academy onderneemt initiatieven om hiervoor trainingen te (laten) ontwikkelen. SWEMP Academy zoekt nadrukkelijk de samenwerking op met SWEMP-leveranciers, externe opleidingspartners en natuurlijk SWEMP-medewerkers. Het SWEMP-trainingsaanbod is beschikbaar via het platform van de Corporatie Academie.

Status

  • Vanuit medewerkers is veel vraag naar trainingen voor Empire-modules. Hier wordt aan gewerkt samen met cegeka-dsa en WoonDynamics. Met WoonDynamics, de gebruikersgroep van Dynamics Empire hebben we basis DE instructiefilmpjes en e-learning ontwikkeld voor nieuwe medewerkers. Via de Corporatie Academie en de site van WoonDynamics kun je na inloggen kiezen uit verschillende leerproducten die je wilt maken. Op termijn gaat cegeka-dsa zelf leerproducten aan bieden.
  • SWEMP Academy sluit aan bij nieuwe en lopende initiatieven van SWEMP-projecten. Bij de start van een SWEMP-project wordt de ontwikkeling van een opleiding integraal opgenomen.
  • De digitest van Flow/Corporatie Academie is live en voor alle medewerkers binnen de SWEMP-corporaties beschikbaar. Wil jij weten hoe digi-fit jij bent? Doe de test!
  • We werken planmatig uit hoe we iedere corporatiemedewerker kunnen bereiken met het beschikbare en nieuwe digitale scholingsaanbod.

Startdatum: september 2017
Einddatum: doorlopend
Opdrachtgever: Isis Desumma (SWEMP Kernteam)
Betrokkenen: SWEMP, cegeka-dsa

Testmanagement

Doel: We willen de effectiviteit van alle testinspanningen van de SWEMP-corporaties verbeteren. Binnen de corporaties is er sprake van een groeiende testmoeheid. Dit project zorgt voor meer inzicht in het testvak. We hebben een strategische testpartner (Squerist) geselecteerd, omdat de bestaande dienstverleners dat niet bieden. Naast kennisdeling en samenwerking levert dit traject ook meer grip op de kwaliteit van de opgeleverde functionaliteit en software.

Status: De corporaties delen de test- en implementatie ervaringen van de nieuwe servicepacks en releases van Empire. De leden van de werkgroep Testmanagement hebben een testopleiding gevolgd om het inzicht te vergroten en dezelfde taal te leren spreken. De werkgroep is in dialoog met cegeka-dsa over releasebeleid, releaseproces en de kwaliteit van de opleveringen. We hebben inmiddels een gezamenlijke visie op testen en een standaard ontwikkeld voor de kwaliteit van geteste software. Ook wordt er meer geautomatiseerd getest. We werken aan betere releasenotes zodat we precies weten wat er in de software is gewijzigd als we servicepacks krijgen, daardoor kunnen we gerichter testen.

Startdatum: september 2017
Einddatum: doorlopend
Opdrachtgever: Roy Bakker (SWEMP Kernteam)
Betrokkenen: SWEMP, Squerist en cegeka-dsa

Verbeterplan ERP-kern

Doel: Als SWEMP-corporaties brengen we in samenwerking met cegeka-dsa de functionaliteit van Dynamics Empire naar een hoger plan. Er komt een gezamenlijk verbeterplatform waarop verbetervoorstellen van de individuele corporaties worden verzameld en afgestemd en vervolgens ingediend bij leverancier cegeka-dsa.

Status: Er zijn werkafspraken gemaakt en vijf verbetergebieden gekozen: 1. afrekenen, leveringen en diensten / aanpassing voorschotten, 2. huurovereenkomsten, 3. huurverhoging, 4. vastgoedadministratie, 5. outputmanagement. Vervolgens zijn prioriteiten vastgesteld. In overleg met cegeka-dsa is het proces Service en verbruik als eerste opgepakt. Hiervoor is een werkgroep opgericht.

Startdatum: april 2018
Einddatum: doorlopend
Opdrachtgever: Roy Bakker (SWEMP Kernteam)
Betrokkenen: SWEMP, cegeka-dsa