Home > Projecten > Lopende projecten

Lopende projecten

De Standaard

We willen een standaardinrichting van Empire, het ICT-hart van de corporaties. De realisatie daarvan is het meest complexe SWEMP-project. Standaardisatie kan enorme voordelen opleveren, met name in het beheer. Het toekomstbeeld is dat Empire in de cloud draait en dat leverancier cegeka-dsa constant nieuwe release, fixes en servicepacks uitbrengt zonder dat we die vooraf hoeven te testen. En dat we veel sneller en makkelijker kunnen inspelen op nieuwe markt- en ICT-ontwikkelingen.

Status: Medio 2019 was een eenduidige inrichting voor Dynamics Empire op papier gereed. Bijna 100% is gestandaardiseerd. De verwachting was 80%. De inrichting is vastgelegd in het Best Practice Procesmodel en de standaardinrichting ‘Meerstede Wonen’ van cegeka-dsa. De tweede helft van 2019 hebben de afzonderlijke corporaties de nieuwe standaardinrichting geanalyseerd op werkbaarheid en op de impact van de migratie. In 2020 is het conversietraject voorbereid. Op 1 januari 2021 is de eerste corporatie live gegaan.

Startdatum: oktober 2017
Einddatum: loopt door in 2022
Opdrachtgever: Isis Desumma
Betrokkenen: SWEMP, cegeka-dsa, HC&H Consultants

Over DE Standaard heeft HC&H Consultants een flyer en aantal nieuwsbrieven laten verschijnen:
DE Standaard Nieuwsbrief 2021-1
DE Standaard Nieuwsbrief 2020-2
DE Standaard Nieuwsbrief 2020-1
DE Standaard Nieuwsbrief 2019-4
DE Standaard Nieuwsbrief 2019-3
DE Standaard Nieuwsbrief 2019-2
DE Standaard Nieuwsbrief 2019-1
DE Standaard flyer 2019

Meer info: SWEMP en cegeka-dsa ondertekenen samenwerking om te komen tot DE nieuwe Standaard, HC&C Nieuws, november 2018
”Wat ons bindt is Dynamics Empire”, Corporatiegids, 31 januari 2017

SWEMP-organisatie Next Step 2.0

Doel is een passende organisatievorm te creëren voor de toekomstige besturing en bemensing van de SWEMP-activiteiten, waarbij duidelijk afgebakend moet zijn wat we gezamenlijk doen en wat niet. De huidige organisatievorm van SWEMP is te beperkt voor de nog liggende uitdagingen en de huidige hoeveelheid activiteiten. En geeft ook onvoldoende mogelijkheden om de inmiddels bereikte resultaten te borgen.

Status: Het SWEMP Bestuur heeft de strategische uitgangspunten vastgesteld. Het inrichtingsvoorstel voor de organisatorische next step is goedgekeurd is deels ingericht en wordt gecomplementeerd in de loop van 2020. De eerste concrete stappen zijn al gezet, de bezetting is uitgebreid. Er zijn medewerkers aangesteld voor programmamanagementondersteuning en voor de professionalisering van contract- en leveranciersmanagement.

Startdatum: juni 2018
Einddatum: loopt door in 2022
Opdrachtgever: Isis Desumma (SWEMP Kernteam)
Betrokkenen: SWEMP, KPMG