Home > Projecten > Lopende projecten

Lopende projecten

De Standaard

We willen een standaardinrichting van Empire, het ICT-hart van de corporaties. De realisatie daarvan is het meest complexe SWEMP-project. Standaardisatie kan enorme voordelen opleveren, met name in het beheer. Het toekomstbeeld is dat Empire in de cloud draait en dat leverancier cegeka-dsa constant nieuwe release, fixes en servicepacks uitbrengt zonder dat we die vooraf hoeven te testen. En dat we veel sneller en makkelijker kunnen inspelen op nieuwe markt- en ICT-ontwikkelingen.

Status: Medio 2019 was een eenduidige inrichting voor Dynamics Empire op papier gereed. Bijna 100% is gestandaardiseerd. De verwachting was 80%. De inrichting is vastgelegd in het Best Practice Procesmodel en de standaardinrichting ‘Meer steden wonen’ van cegeka-dsa. De tweede helft van 2019 hebben de afzonderlijke corporaties de nieuwe standaardinrichting geanalyseerd op werkbaarheid en op de impact van de migratie. In 2020 wordt het conversietraject voorbereid. Op z’n vroegst 1 januari 2021 gaat de standaard live.

Startdatum: oktober 2017
Einddatum: loopt door in 2020
Opdrachtgever: Sjoerd van Tussenbroek
Betrokkenen: SWEMP, cegeka-dsa, HC&H Consultants
Achter de inlog: Projectnieuwsbrieven 2019-1 en 2019-2

Meer info: SWEMP en cegeka-dsa ondertekenen samenwerking om te komen tot DE nieuwe Standaard, HC&C Nieuws, november 2018
”Wat ons bindt is Dynamics Empire”, Corporatiegids, 31 januari 2017

SWEMP-organisatie Next Step 2.0

Doel is een passende organisatievorm te creëren voor de toekomstige besturing en bemensing van de SWEMP-activiteiten, waarbij duidelijk afgebakend moet zijn wat we gezamenlijk doen en wat niet. De huidige organisatievorm van SWEMP is te beperkt voor de nog liggende uitdagingen en de huidige hoeveelheid activiteiten. En geeft ook onvoldoende mogelijkheden om de inmiddels bereikte resultaten te borgen.

Status: Het SWEMP Bestuur heeft de strategische uitgangspunten vastgesteld. Het inrichtingsvoorstel voor de organisatorische next step is goedgekeurd is deels ingericht en wordt gecomplementeerd in de loop van 2020. De eerste concrete stappen zijn al gezet, de bezetting is uitgebreid. Er zijn medewerkers aangesteld voor programmamanagementondersteuning en voor de professionalisering van contract- en leveranciersmanagement.

Startdatum: juni 2018
Einddatum: loopt door in 2020
Opdrachtgever: Isis Desumma (SWEMP Kernteam)
Betrokkenen: SWEMP, KPMG

Regie Sourcing

Doel: De gehele technische infrastructuur van alle SWEMP-corporaties uitbesteden aan één externe partner met een raamcontract. Daarmee moet meer continuïteit worden verkregen tegen lagere kosten. Technische infrastructuur bestaat uit pc’s, laptops, mobieltjes, vaste telefoons, netwerken en servers. Plus de service om alles draaiende en up-to-date te houden.

Status: Er is een sourcingspartner (Conclusion) geselecteerd en een raamcontract opgesteld met daarbij een standaardproductcatalogus waaruit de corporaties kunnen kiezen welke producten en diensten ze willen afnemen. De eerste corporaties hebben hun bestaande infrastructuur overgedragen aan Conclusion en zijn al gedeeltelijk overgestapt op nieuwe hardware voor de werkplek. Elke corporatie bepaalt bij de overstap naar Conclusion zelf haar eigen tempo en manier.

Startdatum: 2019
Einddatum: 2021
Opdrachtgever: Sjoerd van Tussenbroek
Betrokkenen: SWEMP, KPMG, Conclusion

Kennisgroep RPA

Doel: Kennis vergroten over Robotic Process Automation (RPA), door in een kennisgroep de toepassingsmogelijkheden van RPA te verkennen en bij voldoende voordelen RPA op de juiste manier in te zetten. Met RPA worden overbodige muisklikken en steeds herhaalde handelingen geautomatiseerd met softwarerobots.

Status: Er is een SWEMP-kennisgroep. De SWEMP-corporaties hebben allemaal dezelfde RPA-tool (UiPath) aangeschaft en experimenteren daarmee. Ciphix is gecontracteerd als kennispartner. Ciphix en SWEMP zetten samen het RPA Center of Excellence op, om gemeenschappelijke standaarden te maken op het gebied van scriptontwikkeling, governance en beheer binnen het UiPath-platform. Daarnaast verzorgt Ciphix de ontwikkeling en support van de robots en delen ze kennis en ervaring met corporatiemedewerkers.

Startdatum: april 2020
Einddatum: nog niet bekend
Opdrachtgever: Roy Bakker (SWEMP Kernteam)
Coördinator: Michel Boender (Woonbron)
Betrokkenen: SWEMP, Ciphix, UiPath