Home > Projecten > SWEMP-organisatie Next Step 2.0

SWEMP-organisatie Next Step 2.0

Doel is een passende organisatievorm te creëren voor de toekomstige besturing en bemensing van de SWEMP-activiteiten, waarbij duidelijk afgebakend moet zijn wat we gezamenlijk doen en wat niet. De huidige organisatievorm van SWEMP is te beperkt voor de nog liggende uitdagingen en de huidige hoeveelheid activiteiten. En geeft ook onvoldoende mogelijkheden om de inmiddels bereikte resultaten te borgen.

Status: Het SWEMP Bestuur heeft de strategische uitgangspunten vastgesteld. Het inrichtingsvoorstel voor de organisatorische next step is goedgekeurd is deels ingericht en wordt gecomplementeerd in de loop van 2020. De eerste concrete stappen zijn al gezet, de bezetting is uitgebreid. Er zijn medewerkers aangesteld voor programmamanagementondersteuning en voor de professionalisering van contract- en leveranciersmanagement.

Startdatum: juni 2018
Einddatum: loopt door in 2020
Opdrachtgever: Sjoerd van Tussenbroek
Betrokkenen: SWEMP, KPMG