Samen leren

‘Samen leren’ betekent kennis delen en slim gebruik maken van elkaars en externe expertise. Dat doen we via onze Marktplaats en Vooronderzoeken. Zo hoeven we het wiel maar één keer uit te vinden en maken we goed gebruik van schaarse IT-kennis. En besparen we ook aanzienlijk in de kosten.

Marktplaats

Op onze interne Marktplaats zoeken we elkaar op en delen de SWEMP-corporaties onderling wensen, kennis, ervaringen en leveranciersovereenkomsten. Een groot deel van de Marktplaats-onderwerpen delen we niet alleen binnen SWEMP, maar ook met onze Vrienden via de Vriendendienst. Op de Marktplaats staan onderwerpen die voor één of twee SWEMP-corporaties belangrijk zijn, maar voor andere SWEMP-corporaties niet. En soms zijn onderwerpen niet groot genoeg om er een project van te maken.

Voorbeelden van onderwerpen die op de Marktplaats zijn gezet:

Digitale veiligheid

Woonbron heeft Northwave gecontracteerd voor dienstverlening op het vlak van informatiebeveiliging oftewel ‘Chief Information Security Officer as a Service’. Op basis van de ervaring van Woonbron hebben de SWEMP-deelnemers gezamenlijk scherp ingekocht en geregeld dat ook de Vrienden van SWEMP gebruik kunnen maken van dat contract (zie Vriendendienst). Daardoor betalen we samen een lagere prijs. Inmiddels maken ook Eigen Haard en Woonin gebruik van het contract.

Beleidswijziging privacy WhatsApp

WhatsApp wijzigde haar beleid waardoor bedrijven vanwege privacy anders met die app moesten omgaan. Eigen Haard heeft daar vroegtijdig op geanticipeerd en dat op de Marktplaats gezet. Op verzoek van de SWEMP ICT-managers heeft Eigen Haard vervolgens zijn WhatsApp-beleid gedeeld.

Vooronderzoeken

Binnen SWEMP starten we geen project zonder een gedegen vooronderzoek. In deze vooronderzoeken trekken we samen op. We delen onze kennis en als er expertise is die wij nog niet hebben, dan ontwikkelen we die samen door expertise in te huren. Dit doen we voor verschillende onderwerpen. Vaak gaat het om technologische ontwikkelingen, maar het kan ook over bedrijfsvoeringsvraagstukken gaan.

We hebben onder andere onderzocht:

  • hoe we het best naar de cloud kunnen met ons ERP-systeem Dynamics Empire en andere applicaties;
  • hoe ons applicatielandschap van de toekomst (Doelarchitectuur) er uit moet komen te zien, samen met TwynstraGudde;
  • hoe we het best software robots (RPA) kunnen inzetten binnen SWEMP voor saai en repeterend werk;
  • wat artificial intelligence is. En wat we ermee kunnen als woningcorporaties. Lees het verslag van onze Inspiratiedag.