Home > Samenwerken in Swemp

Samenwerken in Swemp

In SWEMP werken we op tal van manieren samen. Dat doen we onder meer door zoveel mogelijk kennis te delen en gezamenlijk op onderdelen tot best practices te komen, voor zowel processen als de inrichting van IT-systemen.  Met onze samenwerking en slagkracht willen wij een voortrekkersrol vervullen voor de corporatiebranche. Onze resultaten delen wij graag met de sector.