Home > Samenwerken in Swemp

Samenwerken in Swemp

We werken samen in SWEMP om onze doelen te bereiken: tevreden huurders die genieten van een betaalbaar woning. Daarom streven wij naar een hoge graad van efficiency en goede en wendbare procesondersteuning voor interne medewerkers en huurders. Dat doen we onder meer door zoveel mogelijk kennis te delen en gezamenlijk op onderdelen tot best practices te komen, voor zowel processen als de inrichting van IT-systemen. We willen daarbij zo min mogelijk bureaucratie en procedures en zo veel mogelijk daadkracht. Met onze samenwerking en slagkracht willen wij een voortrekkersrol vervullen voor de corporatiebranche. Onze resultaten delen wij graag met de branche.