Home > Samenwerken in Swemp > Flexibele woningopname app is succes

Flexibele woningopname app is succes

Wanneer een huurder een woning verlaat komt er bij elke woningcorporatie een mutatietraject op gang: inspectie, reparatie, onderhoud, eindafrekening en nog veel meer. In grote lijnen is dat proces voor alle corporaties gelijk. Maar zodra je het wilt automatiseren blijken er grote verschillen te zijn in de uitvoering. Binnen SWEMP is het desondanks gelukt om gezamenlijk te kiezen voor de woningopname app van Casix en deze met succes te implementeren. Momenteel wordt de app verder ontwikkeld.

Martijn Videler van VVA-informatisering is projectleider van het SWEMP-project Woningopname app. “Het was in het begin even zoeken naar de juiste aanpak. De ene corporatie had haast, de andere wilde eerst de processen harmoniseren en de onderlinge verschillen bleken groter dan gedacht. Dat laatste heeft verschillende redenen. Denk bijvoorbeeld aan planmatig onderhoud versus mutatie-onderhoud. De ene corporatie maakt bij een mutatie de woning weer up-to-date. Een andere corporatie doet tijdens mutaties weinig omdat er veel planmatig onderhoud gebeurt. Ook een eigen aannemerij versus aannemers inhuren maakt een groot verschil. Met een eigen aannemerij en veel mutatieonderhoud wil een corporatie het liefst tot op het schroefje kunnen vastleggen wat er moet gebeuren en dat direct kunnen bestellen en inplannen. Als een corporatie met aannemers werkt en een vast bedrag heeft afgesproken per badkamer hoef ze alleen maar aan te kunnen geven: badkamer vervangen of niet. Daarnaast hanteren sommige corporaties normenstelsels voor reparaties. Dan mogen er bijvoorbeeld in een aanrechtblad vijf krassen van in totaal maximaal dertig centimeter zitten. Zijn er meer krassen, dan moet het blad worden vervangen. Bij luxere woningen mogen er dan minder of geen beschadigingen in het aanrechtblad zitten. Daarnaast zijn er corporaties die alleen maar aan willen geven: aanrechtblad vervangen of niet.”

Succesvol geïmplementeerd

In het project is uiteindelijk gekozen voor een aanpak die ruimte laat voor de verschillende werkwijzen van de corporaties. De woningopname app van Casix bood die mogelijkheid. In een klankbordgroep hebben SWEMP-medewerkers uit de business samen met Casix en andere leveranciers vastgesteld wat er minimaal moest worden gebouwd om met de woningopname app live te kunnen gaan, het zogeheten ‘minimal viable product’. De app is inmiddels bij bijna alle SWEMP-corporaties succesvol geïmplementeerd.

Martijn: “De woningopname app van Casix is modulair, configureerbaar en daarmee flexibel van opzet. De verschillende werkwijzen binnen SWEMP kunnen daardoor goed worden ondersteund.”

Meer over de doorontwikkeling van de woningopname app leest u in het artikel ‘Samenwerken aan groei woningopname app Casix’.

Geplaatst: maart 2019