Home > Samenwerken in Swemp > Alle SWEMP-corporaties hetzelfde contract met cegeka-dsa

Alle SWEMP-corporaties hetzelfde contract met cegeka-dsa

In augustus 2019 hebben de SWEMP-corporaties getekend voor een paraplucontract met cegeka-dsa. Dat houdt in: gelijke contractstructuur voor vijf jaar, gelijke voorwaarden, gelijke prijsstructuur, en gelijke prijsstelling. Professionalisering van het partnership speelt een belangrijke rol in de verdere samenwerking.

Sjoerd van Tussenbroek, regisseur van het project Contractharmonisatie licht toe: “Cegeka-dsa levert met Dynamics Empire een complex product. Er zijn maandelijks nieuwe servicepacks en jaarlijks nieuwe releases, daardoor heb je veel met elkaar te maken. We wilden af van de klassieke klant-leverancierverhouding waarbij de klant roept wat de leverancier moet leveren. We willen toe naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij we samen werken aan een verregaand partnership. Met cegeka-dsa hebben we daarover intensieve gesprekken gevoerd. We begrijpen elkaars werkwijze nu veel beter en daardoor groeit het onderlinge vertrouwen steeds verder. Bij het paraplucontract zit een Partnership-bijlage. Daarin hebben we elf partnershipprincipes gedefinieerd, zoals langdurig samenwerken op basis van vertrouwen, open communicatie, transparant prijsmodel, softwarevernieuwing in afstemming met de business, en gezamenlijk sturen op kritische succesfactoren en key performance indices (KPI’s) als gebruikerstevredenheid en kwaliteit. De KPI’s zijn leidend in de samenwerking en meten alle relevante aspecten van de dienstverlening.” Achter de inlog staat het volledige stuk over Partnership.
In het paraplucontract staan nu nog een aantal SWEMP-specifieke zaken, waardoor het niet geschikt is voor alle gebruikers van Empire Dynamics. Sjoerd: “Wat we voor de markt hebben bereikt, is dat het contract veel professioneler is geworden voor zowel gebruikers als cegeka-dsa. De volgende stap is om via de gebruikersvereniging Woondynamics te komen tot een verbeterd contract voor alle gebruikers. Daarbij is cegeka-dsa in the lead.”

Geplaatst: november 2019