Home > Samenwerken in Swemp > Archief

Archief

LAPTOPS, MOBIELTJES, NETWERKEN EN SUPPORT: ALLES UITBESTEED BIJ ÉÉN BEDRIJF

SWEMP-corporaties hebben van oudsher veel ICT-hardware in eigen beheer. Ze kopen zelf laptops en mobieltjes en verbinden die via eigen bedrade en onbedrade netwerken met servers die in het eigen pand staan. De service van deze zogeheten technische infrastructuur gebeurt vaak ook nog in eigen huis. In 2019 is SWEMP op zoek gegaan naar een partner die de hele infrastructuur kan overnemen en supporten van alle vijf de corporaties. Van aanschaf tot beheer en support. Onder één raamovereenkomst. Doel: betere continuïteit tegen lagere kosten.

Softwarerobots voor het repeterende saaie werk

Wie met een computer werkt kent het vast: overbodige schermen moeten wegklikken om een stap verder te komen in een proces. Dat moet toch handiger kunnen? Dat kan zeker, want daarvoor is RPA geschikt. RPA staat voor Robotic Process Automation; oftewel repetitieve handelingen automatiseren met robotsoftware. RPA is oneerbiedig gezegd een lapmiddel om processen waar veel pijn zit en die niet snel zijn te standaardiseren beter te laten verlopen. De SWEMP-corporaties hebben een Kennisgroep opgericht om de mogelijkheden van RPA te verkennen en om er bij voldoende voordelen op de juiste manier mee gaan te werken.

Lees hier het volledige artikel: Softwarerobots voor het repeterende saaie werk

DE STANDAARD: op naar 100% standaardisatie

Het project DE Standaard verloopt boven verwachting. Aanvankelijk was het doel om 80% van de systeemprocessen te standaardiseren, inmiddels gaat het richting de 100%. “In de werkgroepen is het gevoel ontstaan dat het eigenlijk te gek is dat corporaties allemaal verschillende coderingen hebben voor hetzelfde, bijvoorbeeld voor woningtypes”, zegt de regisseur van het project, Andrea van de Vaart, hoofd ICT bij Eigen Haard. “Het positieve gevoel over DE Standaard willen we overbrengen naar alle corporatiemedewerkers. Ik merk nu al dat gebruikers van Dynamics Empire de meerwaarde inzien van standaardisatie. Vanaf 2021 kunnen we met veel minder testen servicepacks en nieuwe releases implementeren.”

Lees hier het volledige artikel: DE STANDAARD: op naar 100% standaardisatie

Alle SWEMP-corporaties hetzelfde contract met cegeka-dsa

In augustus 2019 hebben de SWEMP-corporaties getekend voor een paraplucontract met cegeka-dsa. Dat houdt in: gelijke contractstructuur voor vijf jaar, gelijke voorwaarden, gelijke prijsstructuur, en gelijke prijsstelling. Professionalisering van het partnership speelt een belangrijke rol in de verdere samenwerking.

Samenwerken aan groei woningopname app Casix

In het artikel ‘Flexibele woningopname app ondersteunt verschillende werkwijzen’ leest u over de keuze van de SWEMP-corporaties voor de woningopname-app van Casix. Na de selectie en implementatie is het project een nieuwe fase ingegaan.

Lees hier het volledige artikel: Samenwerken aan groei woningopname app Casix.

Verbetering ERP-kern begint bij Service en verbruik

De ERP-kern van Empire Dynamics vormt het hart van de belangrijkste processen van woningcorporaties. Het wordt gebruikt voor onder andere huurovereenkomsten, huurverhogingen, voorschotten en vastgoedadministratie. De SWEMP-corporaties hebben al lange tijd tal van wensen om de functionaliteit te verbeteren, maar die waren niet uitgelijnd met de releasekalender van cegeka-dsa. In het project Verbeterplan ERP-kern wordt dat afgestemd. Het eerste proces, Service en verbruik, is inmiddels onder handen genomen.

Lees hier het volledige artikel: Verbetering ERP-kern begint bij Service en verbruik.

Vijftig nieuwe VERA-berichten in 2020 kosteloos beschikbaar

Bij woningcorporaties wisselen applicaties enorm veel gegevens uit, met elkaar en met ERP-systemen als Dynamics Empire. Denk aan informatie over huurders en gebouwen die opgevraagd worden door het klantportaal of door het woningverdeelsysteem of een woningopname app. De SWEMP-corporaties gebruiken een datarotonde om de informatie uit te wisselen. Onderzocht is dat een groot deel van de informatie-overdracht tussen applicaties wordt gerealiseerd met eenenvijftig informatievragen en -antwoorden (berichten). Die berichten worden begin 2020 door VERA beoordeeld, gecertificeerd en opgenomen in het VERA Compliance Register. Hiermee krijgt VERA er in een keer een flinke hoeveelheid werkende koppelingen bij. Ze zijn kosteloos beschikbaar voor alle corporaties.

Standaardisatie corporatiesector gaat sneller met VERA

De SWEMP-corporaties werken aan standaardisatie van hun ICT. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande standaards, waaronder VERA, de standaard voor gegevensuitwisseling binnen de corporatiesector en met aanpalende sectoren. Taco Jongsma gaat als SWEMP-architect met leveranciers om tafel om hen te bewegen hun applicaties VERA te laten praten. Niet alleen goed voor de SWEMP-corporaties, maar voor de hele sector.

SWEMP Academy: alle medewerkers digitaal vaardig

Het doel van SWEMP Academy is helder: alle medewerkers digitaal vaardig maken en houden. En dat vastleggen in een digitaal rijbewijs. Maar zo ver is het nog niet.

Lees hier het volledige artikel: SWEMP Academy: alle medewerkers digitaal vaardig.

De visie van SWEMP

Meer grip krijgen op de functionaliteit van het ERP-systeem Empire, dat was de initiële prikkel om als bestuurders van vijf corporaties in 2015 voor eerst bij elkaar te komen. Er kwamen al snel meer redenen voor samenwerking bij. SWEMP werd opgericht.

Lees hier het volledige artikel: De visie van SWEMP.

De organisatie van SWEMP: daadkracht en delen

SWEMP is begonnen met vijf bestuurders van woningcorporaties die mooie ideeën hadden over samenwerking op ICT-gebied en misschien wel meer. Jan-Peter Duijvestijn, voorzitter SWEMP en lid van de raad van bestuur van Staedion, vertelt over het ontstaan van SWEMP en over de huidige organisatie.

Lees hier het volledige artikel: De organisatie van SWEMP: daadkracht en delen.

ICT-managers elke woensdag bij elkaar

De dragende kracht van SWEMP zijn de ICT-managers van de vijf SWEMP-corporaties. Sinds medio 2017 werken ze elke woensdag in Utrecht bij Portaal de hele dag aan SWEMP, waarbij ze worden ondersteund door een aantal ICT-medewerkers. De ICT-managers zijn als regisseur verantwoordelijk voor de uitvoering van alle SWEMP-projecten.

Lees hier het volledige artikel: ICT-managers elke woensdag bij elkaar.

Architecture Board geeft uitgangspunten

Binnen SWEMP willen vijf corporaties meer samenwerken op ICT-gebied. Dat gebeurt in tal van projecten. Enige regie daarbij is wel handig. Daarvoor is de Architecture Board ingesteld. De Architecture Board geeft de uitgangspunten waardoor er samenhang komt tussen alle SWEMP-projecten.

Lees hier het volledige artikel: Architecture Board geeft uitgangspunten

DE Standaard: grote uitdaging, grote kansen

De ontwikkeling van een standaardinrichting van Empire, het ICT-hart van de corporaties, is het grootste, meest complexe en kostbaarste SWEMP-project. Een SWEMP-project dat samen met de leverancier cegeka-dsa wordt uitgevoerd. Iedereen is het er over eens dat standaardisatie enorme voordelen kan opleveren, met name in het beheer.

Lees hier het volledige artikel: DE Standaard: grote uitdaging, grote kansen

Flexibele woningopname app is succes

Wanneer een huurder een woning verlaat komt er bij elke woningcorporatie een mutatietraject op gang: inspectie, reparatie, onderhoud, eindafrekening en nog veel meer. In grote lijnen is dat proces voor alle corporaties gelijk. Maar zodra je het wilt automatiseren blijken er grote verschillen te zijn in de uitvoering. Binnen SWEMP is het desondanks gelukt om gezamenlijk te kiezen voor de woningopname app van Casix en deze met succes te implementeren. Momenteel wordt de app verder ontwikkeld.

Lees hier het volledige artikel: Flexibele woningopname app is succes.