Home > Samenwerken in Swemp > Architecture Board geeft uitgangspunten

Architecture Board geeft uitgangspunten

Binnen SWEMP willen vijf corporaties meer samenwerken op ICT-gebied. Dat gebeurt in tal van projecten. Enige regie daarbij is wel handig. Daarvoor is de Architecture Board ingesteld. De Architecture Board geeft de uitgangspunten waardoor er samenhang komt tussen alle SWEMP-projecten.

Bas Kruiswijk, senior adviseur bij Twynstra Gudde en docent op het gebied van ICT-architectuur aan de Universiteit van Leiden, is adviserend lid van de Architecture Board. “ik hou me beroepsmatig bezig met architectuurvraagstukken: hoe kun je in organisaties IT in samenhang ontwerpen zodat het langdurig flexibel en stabiel blijft. Dat is precies wat we in de Architecture Board ook willen. In grote lijnen doen alle corporaties natuurlijk hetzelfde, maar zodra je iets dieper graaft, blijken er ook grote verschillen te zijn. We zijn in het voorjaar van 2017 begonnen met de vraag: kunnen we het eens worden over een paar basisprincipes. Dat is gelukt.” Medio 2019 heeft het SWEMP-bestuur twee belangrijke stukken goedgekeurd: ‘SWEMP Architectuurvisie en -principes’ en ‘SWEMP Informatie- en Applicatie-architectuurprincipes’

Drie invalshoeken

In 2017 heeft de Architecture Board een aantal gemeenschappelijke principes geformuleerd vanuit drie invalshoeken:

1   Business-architectuur
ICT bekeken vanuit het primaire proces en de bedrijfsvoering van de corporaties. Daarbij gaat het onder meer om het principe dat ICT toegevoegde waarde voor de klant moet hebben en kosteneffectief moet zijn.
2   Informatie- en applicatiearchitectuur
Hier komt onder andere de vraag aan de orde: welke applicaties kunnen corporaties het best gebruiken en hoe wisselen die applicaties gegevens uit?
3   Technische architectuur
Hier spelen vragen over beveiliging en de werkplek van de toekomst.

Tientallen principes

Vanuit deze drie invalshoeken zijn tientallen architectuurprincipes uitgewerkt. Twee voorbeelden. Bij Business-architectuur hoort het Thema Processen, daar onder valt het principe van ‘Naadloze ondersteuning’.

Naadloze ondersteuning van volledig klantproces
Statement Processen en systemen zijn zo ingericht, dat een compleet klantproces naadloos wordt ondersteund
Rationale Een klant moet geen last hebben van de interne organisatie of het gebruik van verschillende systemen
Voor een standaarddienst (80%) verwacht de klant een professionele afhandeling
Implicaties We richten de processen en systemen in op de 80% standaardwerkwijze
Een compleet klantproces wordt bij voorkeur geïmplementeerd in één pakket

Bij Technische architectuur hoort het Thema Client. Een van de principes daarbij is ‘Werkplek in de cloud’:

Werkplek in de cloud
Statement De werkplek van de toekomst is een werkplek in de cloud
Rationale Alle kantoortoepassingen ontwikkelen zich naar een cloudomgeving en applicaties ontwikkelen zicht naar SaaS-toepassingen
Het beheer van een werkplek in de cloud is goedkoper en flexibeler
Implicaties De standaardwerkplekomgeving is beschikbaar vanuit elke standaardwebbrowser, zonder dat er een bepaalde lokale installatie van software noodzakelijk is
We nemen afscheid van desktopvirtualisatie, zoals Citrix

Eén visie

Kruiswijk: “De architectuurprincipes zijn uitgangspunten bij projecten. Daarnaast ontstaan er telkens nieuwe thema’s waarvoor we nieuwe principes formuleren als een corporatie ermee aan de slag gaat. Door die werkwijze lopen we vaak net achter de feiten aan. We ontwikkelen daarom momenteel een langetermijnvisie: waar gaat de informatievoorziening naar toe en hoe kunnen we ons daar als corporaties op voorbereiden? Daarmee willen we als Architecture Board eerder richting aangeven. Wat het enigszins lastig maakt, is dat het nog niet helemaal duidelijk is wat SWEMP uiteindelijk wil bereiken. De corporaties willen afstemmen, maar het einddoel is niet concreet. Aan de andere kant is het al heel mooi dat de corporaties steeds nauwer samenwerken binnen gemeenschappelijke uitgangspunten. Dat kan misschien ook niet veel sneller dan het nu gaat. De volgende stap dient zich over enige tijd vanzelf wel aan.”

In de Architecture Board zitten ICT’ers van alle SWEMP-corporaties. De Architecture Board rapporteert aan SWEMP ICT.

Geplaatst: oktober 2019