Home > Samenwerken in Swemp > DE Standaard: grote uitdaging, grote kansen

DE Standaard: grote uitdaging, grote kansen

De ontwikkeling van een standaardinrichting van Empire, het ICT-hart van de corporaties, is het grootste, meest complexe en kostbaarste SWEMP-project. Een SWEMP-project dat samen met de leverancier cegeka-dsa wordt uitgevoerd. Iedereen is het er over eens dat standaardisatie enorme voordelen kan opleveren, met name in het beheer. Het toekomstbeeld is dat Empire in de cloud draait en dat de leverancier constant nieuwe release, fixes en servicepacks uitbrengt zonder dat de corporaties die vooraf hoeven te testen. En dat de corporaties veel sneller en makkelijker kunnen inspelen op nieuwe markt- en ICT-ontwikkelingen.

Andrea van de Vaart, Manager Informatiemanagement en Processen bij Eigen Haard, is de regisseur van DE Standaard. Najaar 2018 heeft ze een plan van aanpak opgeleverd. Daarin staat als doel: een eenduidige inrichting voor Dynamics Empire, gebaseerd op het Best Practice Procesmodel en de standaardinrichting van cegeka-dsa. “Het formuleren van dat doel heeft enige tijd nodig gehad”, vertelt Andrea. “Iedereen wil processen standaardiseren, maar het duurde even voor we in de projectgroep door hadden, dat we allemaal iets anders voor ogen hadden. Daar zijn we inmiddels uit. Wij richten ons uitsluitend op systeemprocessen. Een systeemproces is te beschreven als het proces zoals het bedoeld is door softwareontwikkeling. Daarboven staan werkprocessen en bedrijfsprocessen. Die laatste twee gaan door meerdere applicaties heen en zijn door lokale afspraken per corporatie wezenlijk verschillend en daardoor vooralsnog niet te standaardiseren. Door de systeemprocessen allemaal te standaardiseren, kunnen we technisch sneller innoveren en wordt het beheer makkelijker.”


Virtuele zesde corporatie

Systeemprocessen standaardiseren gebeurt vanuit het Best Practice Procesmodel. Daarvoor is een virtuele zesde corporatie opgericht. Door uit te gaan van een virtuele zesde corporatie hoeft geen rekening te houden met bestaande inrichtingen en processen bij de vijf corporaties. Bij de nieuwe standaard inrichting wordt aangehaakt bij bestaande standaarden in de corporatiewereld, zoals CORA en VERA. CORA staat voor COrporatie Referentie Architectuur, en VERA is een initiatief om gegevensuitwisseling in de keten van corporaties, aannemers en softwareleveranciers te digitaliseren en standaardiseren.

Anders werken

Als de standaard inrichting is neergezet en aantoonbaar werkt in de best practice processen wordt een impactanalyse per corporatie opgeleverd en kan de implementatie starten, Andrea verwacht dat de standaardisatie van Empire zal leiden tot veranderingen in werkwijzen. “Medewerkers bij de huuradministratie weten bijvoorbeeld uit hun hoofd welke codering ze een verhuureenheid of gebouw heeft. Die coderingen kunnen straks veranderen en ook de volgorde van werkzaamheden kan veranderen.”

Projectaanpak

DE Standaard is een groot project waar stevig aan wordt gewerkt. Andrea is als regisseur lid van de Stuurgroep waarin onder andere ook een vertegenwoordiger van cegeka-dsa, een externe programmamanager van HC&H en een vertegenwoordiger van de projectleiders zit. Onder de stuurgroep zijn twaalf projectgroepen actief die elk een proces van Empire standaardiseren, bijvoorbeeld verhuren eenheden, dagelijks onderhoud, planmatig onderhoud, verkopen, incasso, grootboek en financiën.

Meer info: SWEMP en cegeka-dsa ondertekenen samenwerking om te komen tot DE nieuwe Standaard, HC&C Nieuws, november 2018

Geplaatst: maart 2019