Home > Samenwerken in Swemp > ICT-managers elke woensdag bij elkaar

ICT-managers elke woensdag bij elkaar

De dragende kracht van SWEMP zijn de ICT-managers van de vijf SWEMP-corporaties. Sinds medio 2017 werken ze elke woensdag in Utrecht bij Portaal de hele dag aan SWEMP, waarbij ze worden ondersteund door een aantal ICT-medewerkers. De ICT-managers zijn als regisseur verantwoordelijk voor de uitvoering van alle SWEMP-projecten.

Roy Bakker, ICT-manager bij Staedion, is voorzitter van SWEMP ICT, hij vertelt waar SWEMP ICT mee bezig is: “We maken nu, in het najaar, de plannen voor volgend jaar. Best complex. We selecteren vooral projecten die een corporatie alleen niet kan doen omdat ze te complex, te tijdrovend of te duur zijn.”

ICT-visie: 2 speed architecture

Een van de eerste stappen die SWEMP ICT moest zetten was de ontwikkeling van een ICT-visie. Roy: “We willen als organisaties wendbaarder en efficiënter worden, daarvoor moeten we sneller kunnen inspringen op nieuwe ICT-ontwikkelingen die dat mogelijk maken. We hebben daarom het 2 speed architectuurprincipe van Gardner omarmd. Daarmee heb je twee verandersnelheden, een langzame voor de kernprocessen, in ons geval Empire, en een snelle voor de processen daar omheen. Om die twee soorten processen aan elkaar te koppelen is een stekkerdoos of koppelruimte nodig. Dat vraagt een forse investering die een corporatie alleen niet kan doen of je moet je oren laten hangen naar een softwareleverancier. Wij hebben als SWEMP nu zelf de regie. Er is begin 2018 een enterprise servicebus geselecteerd, de Datarotonde van InfoSupport. Die Datarotonde is inmiddels al bij de corporaties geïmplementeerd. Dat zijn complexe projecten die makkelijk mis kunnen gaan, maar het is telkens succesvol verlopen.”

Kiezen voor standaarden

Zo’n koppelruimte is natuurlijk vooral een ICT-project, maar staat wel degelijk in dienst van de bedrijfsprocessen van de corporaties. De Datarotonde leidt in de praktijk al daadwerkelijk tot snellere implementaties van applicaties, waardoor corporaties efficiënter kunnen werken en bovendien hun huurders beter van dienst kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor de keuze van SWEMP ICT om zoveel mogelijk corporatiestandaarden te hanteren zoals CORA en VERA. “Met die keuzes krijgen wij de basis op orde en helpen we de sector als geheel’, aldus Roy.

Agile met sprints

In de wekelijkse SWEMP ICT-sessies komen ook de lopende projecten aan de orde. “Corporaties dienen telkens nieuwe verzoeken om binnen lopende projecten aanpassingen te doen”, legt Roy uit. “Wij beoordelen dan of we die nu nog kunnen meenemen. Zo ja, dan voeren we die uit in sprints van twee tot drie weken worden uitgevoerd. We werken agile, maar het is hogere wiskunde om het allemaal gepland en gerealiseerd krijgen.”

Kik van succes

Als voorzitter van SWEMP ICT vindt Roy het boeiend om de beweging erin te houden bij SWEMP. “Dat zit in mijn genen. Ik zie het nut van de strategische doelen en ik wil vervolgens de juiste stappen zetten. Dat we daarbij een nog niet eerder vertoond samenwerkingsverband hebben, maakt het uitdagend. Het geeft mij een kik om er een succes van te maken.”

Geplaatst: maart 2019