Home > Samenwerken in Swemp > Samenwerken aan groei woningopname app Casix

Samenwerken aan groei woningopname app Casix

In het artikel ‘Flexibele woningopname app ondersteunt verschillende werkwijzen’ leest u over de keuze van de SWEMP-corporaties voor de woningopname-app van Casix. Na de selectie en implementatie is het project een nieuwe fase ingegaan.

De klankbordgroep komt nog steeds elke veertien dagen bij elkaar om af te spreken welke functionaliteit moet worden toegevoegd. Casix demonstreert dan wat er de afgelopen periode is gebouwd. De woningopname wordt doorontwikkeld omdat er nog talloze kansen liggen om processen efficiënter te laten verlopen. Bijvoorbeeld door mutatiewerkzaamheden vanuit uit de woningopname app automatisch door te zetten naar het ERP-systeem Empire Dynamics. Of om de status van installaties te controleren in de woning met behulp van de woningcartotheek functionaliteit die Casix biedt. Maar ook het opnemen van je bezit voor het uitvoeren van preventief onderhoud, behoort tot de mogelijkheden. Martijn enthousiast: “de app levert daarmee direct meerwaarde voor zowel huurders als corporaties.”

Klankborgroep en stuurgroep

Het project Woningopname app is georganiseerd in twee groepen. De klankbordgroep komt iedere twee weken bij elkaar. In de klankborggroep heeft de business het voor het zeggen. Er zitten procesverantwoordelijken zoals een manager onderhoud en een manager verhuur. De klankborggroep is het beslissende orgaan; wie niet aan tafel zit heeft geen invloed op een besluit. Naast de klankbordgroep is er de stuurgroep, die komt drie à vier keer per jaar bijeen en is dienend aan de klankbordgroep.

Casix-gebruikersgroep

SWEMP heeft inmiddels het initiatief genomen om een Casix-gebruikersgroep op te richten voor Casix-klanten uit het hele land. “Tijdens de startbijeenkomst eind 2018, bleek daar veel animo voor te zijn!”, aldus Martijn die dit proces begeleidt. “Met het opzetten van een Casix-gebruikersgroep willen we vanuit een gezamenlijk belang invloed uitoefenen op de richting, het tempo en de kwaliteit van de productontwikkeling en dienstverlening van Casix. Met als doel om vanuit vertrouwen als partners te innoveren tegen de beste prijs/kwaliteitverhouding.Ook corporaties buiten SWEMP zijn bij dit belang gediend. Vandaar het initiatief om in de samenwerking op te schalen tot landelijk niveau.”

Martijn noemt zijn werkzaamheden voor de woningapp bij vijf grote samenwerkende corporaties complex en dynamisch. “Zo’n traject loopt niet vanzelf. Het gaat behalve over de bedrijfsprocessen en techniek ook veel over het uitlijnen van tempo’s, belangen en besturing binnen de samenwerking. Heel uitdagend en dat maakt het behalen van resultaten juist zo gaaf.”

Geplaatst: maart 2019