Home > Samenwerken in Swemp > DE Standaard: op naar 100% standaardisatie

DE Standaard: op naar 100% standaardisatie

Het project DE Standaard verloopt boven verwachting. Aanvankelijk was het doel om 80% van de systeemprocessen te standaardiseren, inmiddels gaat het richting de 100%. “In de werkgroepen is het gevoel ontstaan dat het eigenlijk te gek is dat corporaties allemaal verschillende coderingen hebben voor hetzelfde, bijvoorbeeld voor woningtypes”, zegt de regisseur van het project, Andrea van de Vaart, hoofd ICT bij Eigen Haard. “Het positieve gevoel over DE Standaard willen we overbrengen naar alle corporatiemedewerkers. Ik merk nu al dat gebruikers van Dynamics Empire de meerwaarde inzien van standaardisatie. Vanaf 2021 kunnen we met veel minder testen servicepacks en nieuwe releases implementeren.”

DE Standaard kent twaalf werkgroepen: Beheren Eenheden, Verkoopeenheden, Incasso, Crediteurenadministratie, Leefbaarheid/Klachten, Verhuren Eenheden, Planmatig Onderhoud, Ontwikkelen Eenheden, Dagelijks Onderhoud, Financiën, Huuradministratie, Beheren en Klantrelaties/CRM. Andrea: “Die werkgroepen bestaan uit gebruikers; medewerkers uit de SWEMP-corporaties die echt dagelijks met tabellen werken. We hebben in de werkgroepen eerst per corporatie de bestaande inrichting in kaart gebracht en die vergeleken met de standaardinrichting van Dynamics Empire. Vervolgens hebben we gekeken wat we moesten aanpassen om tot een gezamenlijke standaard te komen. Die standaard is medio 2019 afgerond. De tweede helft van 2019 is de acceptatiefase. Managers die binnen de corporaties verantwoordelijk zijn voor de processen beoordelen daarbij of ze echt met de nieuwe standaard uit de voeten kunnen. Het gaat dan om vragen als: is dit daadwerkelijk conform Best practice, krijg ik de key performance indices (KPI’s) die ik nodig heb binnen mijn corporatie en wat is globaal de impact voor onze organisatie als we hier mee aan de slag gaan.”

Na de acceptatiefase volgt in 2020 de implementatiefase. Het volledig live gaan met DE Standaard is op z’n vroegst in januari 2021. Voor die tijd gaan werkgroepleden en coördinatoren van DE Standaard aan gebruikers uitleg geven over de gemaakte keuzes en het belang ervan. En daarmee verwachten ze dus ook dat positieve gevoel over de standaardisatie over te brengen.

Geplaatst: november 2019