Home > Samenwerken in Swemp > Standaardisatie corporatiesector gaat sneller met VERA

Standaardisatie corporatiesector gaat sneller met VERA

De SWEMP-corporaties werken aan standaardisatie van hun ICT. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande standaards, waaronder VERA, de standaard voor gegevensuitwisseling binnen de corporatiesector en met aanpalende sectoren. Taco Jongsma gaat als SWEMP-architect met leveranciers om tafel om hen te bewegen hun applicaties VERA te laten praten. Niet alleen goed voor de SWEMP-corporaties, maar voor de hele sector.

VERA heeft de afgelopen jaren de complete informatiebehoefte van corporaties opgesplitst in logische objecten zoals huurder, contract, huishoudkaart, kind. Per object is nauwkeurig vastgelegd welke gegevens erbij horen. Taco: “Op basis van die objecten kun je koppelingen bouwen. Een koppeling is een uitwerking van het opvragen van een bericht bijvoorbeeld over een huurder. Het leveren van het bericht is een tweede koppeling. Als het klantportaal of het klantcontactcentrum of een andere applicatie bijvoorbeeld het VERA-bericht ‘huurder’ opvraagt komt er altijd hetzelfde antwoord. Het VERA-bericht weet waar de informatie opgehaald moet worden en hoe het moet worden afgeleverd. Het klantportaal of klantcontactcentrum hoeft niet meer rechtstreeks met maatwerkkoppelingen aan allemaal verschillende applicaties en ERP te worden verbonden, dat scheelt enorm. Zo’n VERA-bericht kan te veel gegevens bevatten, maar die kunnen eenvoudig worden weggegooid. Ontwikkelde VERA-berichten komen in het zogeheten VERA Compliance Register. Alle leveranciers en corporaties kunnen deze kosteloos gebruiken.”

Datarotonde biedt flexibiliteit

Gegevensuitwisseling vindt plaats tussen twee of meer applicaties. Als die tegelijk op hetzelfde moment VERA moeten gaan praten is dat een complexe overgang. Bij de SWEMP-corporaties zorgt de datarotonde ervoor dat applicaties onafhankelijk van elkaar kunnen overstappen op VERA, want de datarotonde zorgt voor de juiste vertaling. Dat geeft flexibiliteit.

Eén functie in één applicatie

Om applicaties VERA te laten praten zijn heldere processen nodig, weet Taco. “De SWEMP-corporaties hebben als uitgangspunt: één functie wordt in één applicatie vastgelegd. Elke corporatie kent de problemen van dubbele vastlegging. Daar willen we vanaf. Dan moet je het proces dus scherp omschrijven. Voor woonruimteverdeling is dat al zo en momenteel is VERA druk bezig om ook voor het onderhoudsproces een standaard neer te zetten. Waar we dan bijvoorbeeld tegenaan lopen is dat we financiële verplichtingen alleen in het ERP willen vastleggen en niet in de woningopname app, waar die mogelijkheid ook in zit. We maken in het proces daarom een duidelijk onderscheid tussen de onderhoudswerkzaamheden die worden vastgelegd in de woningopname app en het toewijzen van de opdracht vanuit het ERP. Om de opdracht te kunnen verstrekken heeft het ERP informatie nodig van de woningopname app. Daar ontwikkelen we dan een VERA-bericht voor.”

Taco bezoekt alle leveranciers om hun te motiveren hun applicatie via VERA koppelingen informatie te laten uitwisselen. Taco: “Leveranciers willen dat over het algemeen graag doen, want als hun apps VERA praten hoeven ze zich niet meer druk te maken over al die systemen bij corporaties waar ze informatie uit moeten halen. Hun applicatie hoeft alleen nog maar het juiste VERA-bericht op te halen.”

Geplaatst: november 2019