Home > Samenwerken in Swemp > SWEMP Academy

SWEMP Academy: alle medewerkers digitaal vaardig

Het doel van SWEMP Academy is helder: alle medewerkers digitaal vaardig maken en houden. En dat vastleggen in een digitaal rijbewijs. Maar zo ver is het nog niet.

Marcel Vogel, ICT-manager bij Woonbron en regisseur van SWEMP Academy, vertelt: “SWEMP Academy is begin 2017 ontstaan omdat we als corporaties merkten dat medewerkers digitale toepassingen soms niet goed beheersen en behoefte hebben aan opleiding. Er zijn geen trainingen; collega’s leren het werken met de applicaties van elkaar, waardoor er niet altijd efficiënt wordt gewerkt. Toepassingen worden ook niet altijd op de goede manier gebruikt. Wij willen medewerkers helpen hun werk beter te doen, dat komt zowel de tevredenheid van onze medewerkers als onze huurders ten goede.” SWEMP Academy wil voor elke functie de benodigde digitale vaardigheden vastleggen. En daarvoor trainingen en toetsen aanbieden, zoveel mogelijk via e-learnings. Voor standaardapplicaties als Outlook en Excel bestaan er al trainingen, het gaat met name om applicaties die specifiek zijn voor woningcorporaties zoals Empire en de Casix woningopname app. Daar bestaan geen goede opleidingen voor.

E-learnings ontwikkelen

Via SWEMP Academy is inmiddels een tool gekocht om e-learnings te maken. Het is een flexibele tool die rekening kan houden met de verschillen in werkwijze tussen de corporaties. Maar dan nog blijven de verschillende werkwijzes van de corporaties een heikel punt. Marcel: “We proberen zoveel mogelijk aan te haken bij SWEMP-projecten waarbij een nieuwe applicatie wordt aangeschaft. Dan kunnen we makkelijker trainingen ontwikkelen.” Grote uitzondering op deze regel is de harmonisatie van Empire. Die wordt per module aangepakt en daar haakt SWEMP Academy ook bij aan. Marcel: “Empire is een lastig systeem om mee te werken en er zijn geen goede opleidingen beschikbaar. De kracht van SWEMP Academy is dat we applicatiekennis met proceskennis kunnen combineren en daarbij samenwerken met de leverancier.”

Inspirerende samenwerking

De SWEMP Academy is een projectgroep die geleid wordt door Mirjam Zerstegen en daarnaast bestaat uit een diverse gezelschap van organisatie-adviseurs, ICT’ers en P&O’ers. Samen bekijken zij hoe mensen het best zijn op te leiden. De inhoudelijke kennis voor de trainingen komt ook van medewerkers van de SWEMP corporaties . Marcel: “De samenwerking binnen SWEMP Academy is leuk en inspirerend. Er zijn veel goede ideeën. Maar het is wel een project van lange adem, om iedereen digitaal vaardig te maken en houden en daarmee een een digitaal rijbewijs te laten halen.”

Geplaatst: maart 2019