Home > Samenwerken in Swemp > SWEMP is van ons allemaal

SWEMP is van ons allemaal

In de serie ‘SWEMP is van ons allemaal’ vertellen leden van de SWEMP-community over de betekenis van SWEMP voor hun corporatie en voor ‘Vrienden van SWEMP’.

“Ik heb vroeger nooit gedacht: Als ik later groot ben, ga ik bij een woningcorporatie werken. Toch ben ik alweer bijna zes jaar actief in de wereld van sociale huurwoningen. Ik voel ik me enorm betrokken bij de missie van woningcorporaties. Tot begin dit jaar was ik Teamleider Projectmanagement bij Staedion waar we met een team verantwoordelijk waren voor alle projecten en wijzigingen met een ICT-component. Na vijf jaar was het tijd voor een nieuwe uitdaging. De baan van Manager Portfolio en Financiën bij SWEMP is voor mij een mooie volgende stap. Mijn doelen binnen SWEMP kun je samenvatten als: financiën op orde houden, de goede projecten doen en de projecten goed doen. Geen werkdag bij SWEMP is hetzelfde en dat maakt deze functie zo leuk. Het ene moment zorg ik ervoor dat facturen betaald kunnen worden, het volgende moment haak ik aan als stuurgroeplid bij een project. Van het opstellen van rapportages en begrotingen tot het uitwerken van jaarplannen en roadmaps, het komt allemaal wel een keer voorbij. We maken de begroting voor 2022. Dat is complex, omdat we onder andere roadmaps opstellen bij drie grote vooronderzoeken: Road 2 Cloud, Doelarchitectuur en Kerndomeinen. We moeten eerst de onderlinge afhankelijkheden van die vooronderzoeken duidelijk hebben en keuzes maken, voor we weer met nieuwe projecten starten. De keuzes die we nu maken zijn bepalend voor de ICT in onze corporaties voor de komende tien jaar.”

Dennis van Gaal, Manager Portfolio en Financiën bij SWEMP

“Sinds maart 2021 ben ik Inkoop-, contract- en leveranciersmanager bij SWEMP. Voor mij is dat een logische stap in mijn loopbaan. In mijn werk bij andere non-profit organisaties wilde ik altijd de samenwerking zoeken met collega-organisaties, omdat gelijke organisaties vaak ook gelijke ICT-uitdagingen kennen en je geen concurrenten van elkaar bent. Die samenwerking was moeizaam of bijna niet te realiseren. In SWEMP gebeurt dat wel en dat is bijzonder. Wat we binnen SWEMP doen is een voorbeeld voor onder andere de zorg, netwerkbeheerders, het onderwijs, waterschappen en overheden. In mijn functie zie ik grote leveranciers/partners als familieleden, daarmee heb je een relatie die onderhoud vraagt. Je werkt aan elkaars doelstellingen en je overlegt regelmatig. Mijn taak is om ieders belang in de gaten te houden, maar ook het gemeenschappelijke belang. Zorgen dat de kikkers in de kruiwagen blijven. Het is binnen SWEMP onontkoombaar dat elke corporatie een stukje eigen identiteit opgeeft, maar ook als je niet samenwerkt gaat dat gebeuren, want elke corporatie moet een keer naar de cloud en dat betekent standaardisatie. Met SWEMP hebben wij, en onze vrienden, door onze omvang tenminste nog zeggenschap over bijvoorbeeld de road to cloud.”

Corine van Weijen, Inkoop-, Contract- en leveranciersmanager bij SWEMP

“We hebben als SWEMP de afgelopen jaren tal van contracten gesloten met leveranciers. We zitten nu in een fase dat contract- en leveranciersmanagement noodzakelijk is. Ook in deze fase merken we dat we samen veel meer slagkracht en impact hebben richting leveranciers dan afzonderlijk. Als vijf corporaties bijvoorbeeld hetzelfde ICT-probleem hebben, dan is het geen incident meer, dan wordt het serieus genomen. Richting leveranciers bundelen we onze issues en geven we aan wat onze beheerprioriteiten zijn. Dat is ook voor de leveranciers winst, want zij kunnen focussen op de echt belangrijke zaken. Leveranciers komen ook met vragen naar ons toe omdat wij de markt vertegenwoordigen. Dankzij een Inkoop-, Contract- en Leveranciersmanager in het SWEMP Kernteam wordt de beheertaak met daadkracht opgepakt. We zorgen er daarbij zo veel mogelijk voor dat ook Vrienden kunnen mee profiteren van onze contracten.”

Nick van den Ham, Manager Bedrijfsvoering bij Portaal, en lid van SWEMP ICT. De ICT-managers van de vijf corporaties van SWEMP hebben een essentiële rol binnen het SWEMP-samenwerkingsverband.

“Dankzij SWEMP realiseren we ons bij Mitros dat we ICT-investeringen en -ondersteuning of het optimaliseren van werkprocessen niet allemaal alleen hoeven te doen. Zo kijken we bijvoorbeeld bij Woonbron mee naar hun inrichting van DE Standaard. Onze inrichting gaat daardoor veel sneller. We realiseren ons ook dat we een krachtiger geluid naar onze leveranciers kunnen laten horen. We krijgen als SWEMP echt meer gedaan. Praktische problemen met systemen worden sneller en beter opgelost. De daarvoor benodigde standaardisatie betekent dat we onze eigen werkwijzen deels moeten loslaten, dat is vaak even wennen. Nu er met het SWEMP Kernteam een echte werkorganisatie staat, zie ik nog meer kans om de voorgenomen standaardisering en samenwerking invulling te geven. Zonder werkorgansiatie konden we niet alles uitvoeren wat we wilden. Nu hebben we capaciteit en kwaliteit om onze plannen waar te maken.”

Daan Peters, Manager I&A en Facility bij Mitros en lid van SWEMP ICT. De ICT-managers van de vijf corporaties van SWEMP hebben een essentiële rol binnen het SWEMP-samenwerkingsverband.

“Wat we met SWEMP kunnen bereiken, kunnen we als Woonbron niet alleen. De digitale wereld gaat keihard en is complex dus daar waar je de handen ineen kunt slaan, levert dat enorme voordelen op. Samen hebben we zoveel meer expertise en ervaring. En meer slagkracht naar leveranciers, daar laten we onze ‘Vrienden van SWEMP’ graag in meedelen. Alleen ben je als corporatie misschien wel sneller, maar hardlopers kunnen ook doodlopers zijn. Ik besteed bijvoorbeeld liever vooraf wat meer tijd aan goede IT Architectuur waardoor er een oplossing komt die tien jaar meegaat, dan dat we een snelle oplossing hebben die binnen de kortste keren met elastiekjes bij elkaar moet worden gehouden. Concreet werken we als Woonbron nu onder meer aan de inrichting van DE Standaard. Bij dat project kijken de andere SWEMP-corporaties bij ons mee. Wij leren ondertussen van de eerste stappen die Eigen Haard en Mitros zetten met onze sourcingpartner Conclusion.”

Romee van Barneveld, Manager ICT bij Woonbron en lid van SWEMP ICT. De ICT-managers van de vijf corporaties van SWEMP hebben een essentiële rol binnen het SWEMP-samenwerkingsverband.