Home > Samenwerken in Swemp > De visie van SWEMP

De visie van SWEMP

Meer grip krijgen op de functionaliteit van het ERP-systeem Empire, dat was de initiële prikkel om als bestuurders van vijf corporaties in 2015 voor eerst bij elkaar te komen. Er kwamen al snel meer redenen voor samenwerking bij. SWEMP werd opgericht.

De SWEMP-visie die vervolgens is ontwikkeld heeft Jan-Peter Duijvestijn, voorzitter SWEMP en lid van de raad van bestuur van Staedion, op een presenteerblaadje:

  • Wij zijn vijf woningcorporaties met dezelfde missie: betaalbare huisvesting in prettige wijken.
  • Wij werken allemaal met Empire en ontwikkelen dit samen verder, maar we willen meer. We willen de dienstverlening aan de klant verbeteren, kosten besparen en zorgen dat we ons werk goed kunnen doen.
  • Empire is de basis, daarnaast kiezen we met de klantwens als uitgangspunt voor de beste applicaties en de slimste processen.
  • We trekken samen op, vergelijken onze processen en stemmen ze zoveel mogelijk op elkaar af.
  • We digitaliseren verder: onze klantservice, onze bedrijfsvoering en onze samenwerking.
  • We verbeteren onze informatiestructuur. We delen kennis, software en hardware. We kopen samen in.
  • We zetten onze virtuele SWEMP Academy op. We besteden veel aandacht aan opleiding door en voor onze medewerkers. Door permanente educatie blijven we digitaal fit.
  • We veranderen en zijn de weg naar de beste dienstverlening voor de klant, tegen zo laag mogelijke kosten. Daarin willen we koploper zijn.

Samen verder komen

Jan-Peter licht de visie toe. “Als corporaties kunnen we samenwerken en kennis delen omdat we in principe allemaal dezelfde processen hebben en tegelijkertijd geen concurrenten zijn. We hoeven ons niet sterk te profileren; een huurder kiest voor een woning, niet voor een corporatie. Over de visie van SWEMP is iedereen het helemaal eens, maar de uitvoering is weerbarstig door alle onderlinge verschillen die er in de processen zijn. Maar we willen samen verder. We zijn dan wel vijf grote corporaties in Nederland, op ICT-gebied hebben we de omvang van mkb-bedrijven met bijbehorende ICT-budgetten. We zijn geen banken, energiebedrijven of telecombedrijven. Die zijn veel verder met bijvoorbeeld gebruiksvriendelijke portals en apps waar hun klanten vierentwintig uur per dag zelf wijzigingen kunnen doorvoeren. Maar onze huurders weten daardoor wel hoe gebruiksvriendelijk service kan zijn. Ze verwachten dat serviceniveau ook van ons. Als we daar naartoe willen, en in de toekomst ook sneller op nieuwe ontwikkelingen willen reageren, dan moeten we het samen doen. Voor ieder afzonderlijk is het onbetaalbaar. En samen komen we ook nog eens verder.”

Drones en digitale sloten

De samenwerking gaat ook al voorzichtig verder dan ICT-projecten. Zo onderzoeken de corporaties gezamenlijk bijvoorbeeld de mogelijkheid om drones in te zetten voor dakinspecties. En wordt gekeken naar digitale sloten in woningen. Jan-Peter: “We geven tonnen uit per jaar aan de vervanging van cilinders en sleutels. En we hebben duizenden keren per jaar een sleutel nodig van bewoners voor een reparatie of onderhoud. Als we dat kunnen oplossen met een digitaal slot waarbij onze mensen gedurende een bepaalde periode toestemming krijgen om naar binnen kunnen, scheelt dat heel tijd en geld. Zo’n project past heel goed binnen de SWEMP-visie: een grotere klanttevredenheid tegen lagere kosten. Het enthousiasme is groot binnen SWEMP om ook dit soort innovaties gezamenlijk te onderzoeken.”

Meer info: Jan-Peter Duijvestijn, voorzitter SWEMP: Vergroot de overeenkomsten, verklein de verschillen, Corporatiegids, maart 2017

Geplaatst: maart 2019