Samenwerkingsvormen

Binnen SWEMP werken we op drie niveaus samen: Samen leren, Samen inkopen, Samen doen. We delen onze kennis, kunde en contracten ook graag met anderen in de sector. Elke woningcorporatie kan Vriend van SWEMP worden.

Toegevoegde waarde

We kiezen steeds de samenwerkingsvorm die de meeste toegevoegde waarde heeft.

Wat levert samenwerking op?

Samenwerken binnen SWEMP levert veel op: betere dienstverlening naar de bewoners én betere ICT-oplossingen. Door betere samenwerking behalen we meer effect en kunnen wij beter ons werk doen. Omdat we een sterke gezamenlijke visie op de toekomst hebben, kunnen we in de markt betere oplossingen uitvragen. Bovendien hebben we een betere onderhandelingspositie bij leveranciers.

Kiezen binnen kaders

Samen bereiken we meer dan alleen. Maar het vraagt ook discipline. Op sommige domeinen kunnen we niet meer snel zelf iets veranderen in applicaties of processen. We toetsen binnen SWEMP of het een goede oplossing is. En veranderen samen. Zo krijgen we kwalitatief betere producten en diensten. En daar profiteren we allemaal van.

Soms vertragen om te versnellen

Het in kaart brengen en optimaliseren van processen en ICT-diensten kost tijd. Dat kan wringen. We willen immers onze bewoners en collega’s zo snel mogelijk bedienen. Toch is het goed om de tijd te nemen om de beste keuzes te maken en samen een goed proces op te tuigen of de beste leverancier te kiezen. Dat betaalt zich later dubbel en dwars uit.

Kiezen hoe we samenwerken

Elke woningcorporatie is in te delen in domeinen. Denk aan HR, Crediteuren of Vastgoedregistratie. Samen kijken we steeds hoe we in welk domein het best kunnen samenwerken. We kiezen de samenwerking die voor ons allen het meest oplevert. Uniform waar het kan, uniek waar het moet. Daar waar we uniform kunnen werken, nemen we samen besluiten. Bijvoorbeeld over hoe we ons werk het slimst organiseren.