Visie Verhuurmutatieproces: naar een snel én eenvoudig proces voor bewoner én medewerker

Voor het kerndomein Verhuurmutatieproces hebben we in 2023 in samenwerking met de business een visie opgesteld.

De scope van de visie bevat vier onderdelen:

  • Contracteren
  • Coördineren mutatie onderhoud
  • Uitvoeren onderhoudsproces
  • Inspecteren vastgoed

Allemaal gebaseerd op het processenboek van Aedes.

Matching is uit het verhuurmutatieproces gehaald omdat dit per gemeente verschilt. Daarmee is dit verhuurmutatieproces ook interessant voor Vrienden.

Automatiseren waar het kan, persoonlijk contact waar nodig

Belangrijk doel is om zoveel mogelijk administratieve handelingen te automatiseren om meer tijd te hebben voor persoonlijk contact met bewoners die het echt nodig hebben en waar veel behoefte aan is. We willen in elk geval toe naar een warm contact bij het eerste en laatste contact als de bewoner dat wil.

ICT is misschien maar 10% van het verhuurmutatieproces. Een groot deel gaat over menselijk contact, onderhoud en de overname van spullen. We gaan bijvoorbeeld uitzoeken hoe we als SWEMP-corporaties het overnemen van spullen in een efficiënter proces kunnen gieten.

Het ideale verhuurmutatieproces wordt de komende tijd verder uitgewerkt en moet over vijf jaar geïmplementeerd zijn.

Meer info: Kim van der Schaft, Regisseur (potentiële) Kerndomeinen, k.vanderschaft@swemp.nl