Verhuurmutatieproces: naar een snel én eenvoudig proces voor bewoner én medewerker    

door Anemoon van Dijk en Fian van Vlokhoven

Het ideale verhuurmutatieproces is opgesteld door de vier samenwerkende SWEMP-corporaties. De komende tijd werken we het verder uit. Het streven is om de visie over vijf jaar te hebben geïmplementeerd. Matching is uit het verhuurmutatieproces gehaald omdat dit per gemeente sterk kan verschillen. Daarmee zijn dit ideale verhuurmutatieproces en de vervolgtappen ook interessant voor Vrienden. 

Belangrijk doel om het Verhuurmutatieproces te optimaliseren is om zoveel mogelijk administratieve handelingen te automatiseren om uiteindelijk meer tijd te hebben voor persoonlijk contact met bewoners die het echt nodig hebben.

Fian van Vlokhoven
Fian werkt sinds 2022 als Teammanager Volkshuisvesting bij Portaal. Daarvoor heeft zij meerdere functies bekleed bij de gemeente Zaanstad, eerst als beleidsadviseur en later als ketenregisseur Werk en Inkomen. Fian is onderdeel van de focusgroep Verhuurmutatieproces binnen SWEMP.
Meer info: fian.v.vlokhoven@portaal.nl

Anemoon van Dijk
Anemoon werkt bij Woonin als Manager Wonen en is lid van het directieteam. Ze maakt deel uit van de focusgroep Verhuurmutatieproces binnen SWEMP.
Meer info: avandijk@woonin.nl