Visie Crediteuren

Het kerndomein Crediteuren hebben we omschreven als: het zorgdragen voor de crediteurenadministratie en daaruit voortkomende werkzaamheden, zoals inkomende facturen betaalbaar stellen.

Voor dit domein hebben we in 2023 in samenwerking met de business een bredere visie ontwikkeld. Daarbij was de scope van Verzoek tot Aankoop tot en met Betalen. Daar is ook Inkoop bij betrokken. Dit is gedaan vanwege de grote onderlinge afhankelijkheid. Voor de optimalisatie ligt de focus op doelstellingen binnen het domein Crediteuren.

Doel is de visie over vijf jaar te hebben gerealiseerd.

De visual voor Crediteuren is momenteel in ontwikkeling.

Meer info: Kim van der Schaft, Regisseur (potentiële) Kerndomeinen, k.vanderschaft@swemp.nl