Visie kanaalfunctie: enthousiaste bewoners en vaardige medewerkers

Onder Kanaalfunctie verstaan we: het zorgdragen dat klanten en andere stakeholders via meerdere kanalen bediend kunnen worden zoals brieven, online portal, e-mails en de balie. Voor dit kerndomein hebben we in 2023 in samenwerking met de business een visie ontwikkeld.

Die visie luidt: “Over vijf jaar willen we dat bewoners enthousiast zijn over ons klantcontact en afsprakenbeheer. We weten wat de bewoner verwacht in ons contact en spelen daarop in. Al onze medewerkers beschikken over de benodigde informatie, kennis en digitale vaardigheden om empathisch en doeltreffend met de klant te kunnen communiceren.”

Momenteel werken we de visie uit in concrete projecten. Inmiddels hebben we samen een nieuw digitaal contactcenter aangeschaft, Unexus.

Meer info: Kim van der Schaft, Regisseur (potentiële) Kerndomeinen, k.vanderschaft@swemp.nl