Visie Vastgoedregistratie: data op orde voor goede kwaliteit woningen

Voor het kerndomein Vastgoedregistratie hebben we in 2023 in samenwerking met de business een visie ontwikkeld, die luidt: “Over vijf jaar hebben we data over de staat van de woning dusdanig op orde hebben, dat we kunnen zorgen dat de woning van goede kwaliteit is en onze huurder zich daardoor prettig voelt. Samen met partners en huurder zorgen we voor directe vastlegging bij de bron van de benodigde data over onze woningen.”

We hebben voor Vastgoedregistratie drie projecten gedefinieerd om de visie te realiseren: 

  • Data governance
  • Databehoefte
  • Dataplatform

Data governance

In een werkgroep beantwoorden we momenteel vragen als: hoe leggen we uniform data vast zodat de datakwaliteit van onze vastgoedregistraties beter wordt en we beter kunnen vergelijken. We werken daarbij met Aedes-standaarden. Ook belangrijk: hoe zorgen we ervoor dat collega’s zich bewust worden van het belang om data op orde te hebben en wat het betekent voor de dagelijkse business als data niet op orde is. En hoe richten we een organisatie in met rollen en verantwoordelijkheden zodat er altijd aandacht is voor datakwaliteit en we proactief acties kunnen uitvoeren bij het onderhoud van ons vastgoed.

Databehoefte

In een werkgroep inventariseren we welke data we nodig hebben om het onderhoud van onze woningen goed te organiseren. Wat moet je bijvoorbeeld zelf weten en wat hoort bij een aannemer? En wat is de huidige stand van zaken: in welke processen en systemen zit die benodigde data. En hoe maken we die data beschikbaar voor rapportages op een platform.

Dataplatform

We willen de vastgoeddata samenbrengen, zodat iedereen (klanten, partners, collega’s) die toegang tot de data moet hebben er efficiënt bij kan. De stip op de horizon is dat we als SWEMP-corporaties dezelfde data op dezelfde manier vastleggen in één dataplatform en daarmee onderling vergelijkbaar zijn en vergelijkbaar met andere woningcorporaties die Aedes-standaarden hanteren. Met Artificial Intelligence kunnen we dan vastgoedbeheer beter voorspelbaar maken. En daarmee efficiënter en beter voor onze bewoners.

Meer info: Kim van der Schaft, Regisseur (potentiële) Kerndomeinen, k.vanderschaft@swemp.nl