Voordelen voor vrienden

Als SWEMP willen we graag de hele branche laten profiteren van onze kennis, oplossingen en ervaringen. Elke corporatie die daar gebruik van wil maken, is van harte uitgenodigd om kosteloos Vriend van SWEMP te worden. We hebben al drieëndertig Vrienden. Samen vertegenwoordigen we meer dan 770.000 VHE (Verhuurbare Eenheden).

SWEMP is in de corporatiesector een innovator op met name ICT-gebied. Wij laten Vrienden graag meedelen in de successen die wij behalen. Als Vriend kun je:

  • meeliften op financieel aantrekkelijke afspraken met leveranciers, zie aanbod op Vriendendienst;
  • gebruik maken van professionele contracten met leveranciers, zie Vriendendienst;
  • gebruik maken van ICT-ontwikkelingen, zoals afspraken over standaarden en architectuurprincipes;
  • inzicht krijgen in onze projectkalenders;delen in onze kennis en kunde, via onder andere de nieuwsbrief SWEMP Update (5 keer per jaar), SWEMP LinkedIn, de SWEMP-website en de jaarlijkse Vriendendag. Lees hier de highlights van de SWEMP Vriendendag 2023, 2022 en 2021.
Concrete resultaten

Enkele voorbeelden van wat Vrienden concreet aan SWEMP kunnen hebben.

Doordachte ICT-visie

SWEMP heeft een heldere ICT-visie plus bijbehorende architectuur ontwikkeld. Daarmee worden de strategische doelstellingen van de vier corporaties ondersteund, te weten: betrouwbaarheid en stabiliteit van de belangrijkste bedrijfsvoeringsprocessen en flexibiliteit en wendbaarheid in de interactie met huurders en ketenpartijen. Deze doordachte ICT-visie delen we graag en Vrienden mogen gebruik maken van de door ons ontwikkelde architectuurprincipes.

 

Structurele standaardisatie

Standaardisatie in de ICT biedt vele voordelen, zoals minder testen bij updates, hogere betrouwbaarheid en lagere kosten. SWEMP is er dan ook volop mee bezig. Zo volgen we marktstandaarden als CORA als VERA en helpen we deze te verbreden en te verbeteren. We investeren ook in de implementatie van deze standaarden bij onze leveranciers, bijvoorbeeld bij ISRES, het bedrijf dat ons ondersteunt bij de Datarotonde (project Koppelruimte).

Een van de eerste en meest complexe projecten van SWEMP betreft ons ERP-systeem Dynamics Empire. Sinds 2019 werken we samen met leverancier Cegeka aan een standaardinrichting van Dynamics Empire. Dat project heet DE Standaard. Het beheer van deze standaard inrichting is inmiddels belegd bij Cegeka, met daarnaast een belangrijke rol voor Woondynamics, de gebruikersvereniging van Dynamics Empire. Deze standaard inrichting is voor alle gebruikers van Dynamics Empire beschikbaar.

 

Aantrekkelijke leverancierscontracten

Onze Vrienden kunnen gebruik maken van de overeenkomsten die SWEMP sluit met leveranciers. Van de contracten zelf of van bouwstenen daaruit. Dat scheelt tijd en moeite en verhoogt de kwaliteit. We delen onze kennis over contracten, leveranciers en implementaties graag. Bovendien spreken we in het merendeel van onze contracten af dat Vrienden op dezelfde voorwaarden gebruik mogen maken van de diensten van de betreffende leverancier, meestal met een hogere korting, naarmate we hiervan met meer corporaties gebruik maken. Bij Vriendendienst staat een overzicht van alle voordelen voor Vrienden.