Woningopname app

We willen een app waarmee in een leeggekomen woning alle informatie kan worden ingevoerd die nodig is om de woning weer verhuurklaar te maken. Er is behoefte aan een digitale oplossing voor het papieren proces van woningopname en -mutatie, waarbij die digitale oplossing te koppelen is aan Empire en andere relevante systemen.

Status:  Er is gekozen voor de woningopname app van softwareleverancier Casix. Deze laat ruimte voor de verschillende werkwijzen van de corporaties. Inmiddels werken de SWEMP-corporaties naar tevredenheid met de app. Samen met Casix hebben we een gebruikersvereniging opgericht voor alle klanten van de app. In die groep bespreken we de wensen voor nieuwe functionaliteit. Om de prioriteiten te bepalen is stemrecht gedefinieerd voor de gebruikers.

Startdatum:

2017

Einddatum:

eind 2019

Sponsor:

Jan-Peter Duijvestijn, Staedion

Regisseur:

Roy Bakker, Staedion

Betrokkenen:

SWEMP, Casix, VVA-informatisering

Meer info: Staedion: “Kortere doorlooptijd en meer efficiency bij gestroomlijnd mutatieproces”, CorporatieGids, april 2017