Consolidatie leveranciersmarkt: vloek of zegen?

door Ronald Schweigl en Marcel Vogel

De recente overname van Cegeka Real Estate Solutions door Zig betekent dat Cegeka gaat stoppen met het eigen huurdersportaal, de verhuurapplicatie en de inspectie app. Daarvoor in de plaats komen de applicaties van Zig. Dat worden losse modules, met als voordeel dat ze eenvoudig via standaardkoppelingen zijn te integreren. Wie nog andere modules gebruikt, behoudt daarop ondersteuning. Het BI-platform (datawarehouseplatform) van beide bedrijven wordt samengevoegd.

Het is te vroeg om te zeggen of deze consolidatie voor corporaties een vloek of een zegen is. Wel is duidelijk dat de corporatiemarkt te klein is voor een veelvoud aan aanbieders van vergelijkbare oplossingen. Tijdens de sessie werd als mogelijk nadeel genoemd: het risico dat de weinige overgebleven aanbieders de markt gaan dicteren.

Als mogelijke voordelen werden genoemd: integratie van applicaties betekent dat er minder maatwerkkoppelingen nodig zijn, ook betekent schaalvergroting normaliter dat er meer mensen beschikbaar komen om ondersteuning te bieden en dat er meer ontwikkelkracht is voor nieuwe producten, omdat er maar één nieuw product hoeft te worden ontwikkeld in plaats van twee.

Roland Schweigl, voorzitter van Woondynamics, de onafhankelijke gebruikersvereniging van Dynamics Empire hamerde op het belang van goed leveranciersmanagement, waar een onafhankelijke gebruikersvereniging onderdeel van is. “Eigenlijk moeten we als woningcorporaties streven naar één onafhankelijke gebruikersvereniging voor Zig / Cegeka. Met Cegeka hebben we vijf jaar geleden een goede governance afgesproken waarin we hen scherp houden en dat functioneert prima en heeft ook voor SWEMP resultaten opgeleverd. SWEMP is overigens vertegenwoordigd in het bestuur van Woondynamics.”

Over Roland Schweigl
Roland is voorzitter van Woondynamics, de gebruikersvereniging van Dynamics Empire. Hij presenteerde dit rondetafelgesprek vanuit zijn rol als voorzitter en vanuit zijn ruime ervaring in onze sector én zijn ervaring in de commerciële IT. In het dagelijks leven is Roland werkzaam bij Mooiland als Teammanager Organisatieservice, daarnaast bekleedt hij nog diverse rollen in onder andere het bestuur van CorpoNet en de tactische werkgroep Datastandaarden van Aedes.
Meer info: rschweigl@mooiland.nl

Over Marcel Vogel
Marcel is sinds 2020 werkzaam bij Woonin als lead architect. Hij heeft veel ervaring in de sector en is lid van de SWEMP Architecture Board.
Meer info: mvogel@woonin.nl