Visie op datagedreven werken

Datagedreven werken is het sturen op basis van onbewerkte feiten en data. Doel is om beter gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Met een gezamenlijke SWEMP-visie op datagedreven werken leggen we de basis om informatieverzameling en -verwerking voor verschillende bedrijfsprocessen op dezelfde manier op te pakken. Vanuit die gedeelde visie op datagedreven werken kunnen we besluiten nemen over gezamenlijke ICT-architectuur en applicaties.

Status: In een aantal sessies met Deloitte is een visie ontwikkeld op datagedreven werken. Die visie is opgesteld door Deloitte. Het project is daarmee afgerond.

 

Startdatum:

oktober 2017

Einddatum:

mei 2018

Sponsor:

Bert Halm, Eigen Haard

Regisseur:

Andrea van der Vaart, Eigen Haard

Betrokkenen:

SWEMP, Deloitte