Welke stappen hebben we binnen SWEMP gezet het afgelopen jaar én vooral welke stappen gaan wij de komende jaren zetten? Hoe bundelen we binnen SWEMP de krachten én expertise tussen de business én ondersteunende afdelingen zoals IT, Inkoop én HR? Zodat de ‘next step’ ook een duurzame stap is die ook op lange termijn een positieve bijdrage kan leveren aan de organisatie.

Programma van de dag
   13:30 – 14:00 Inloop
   14:00 – 14:15 Welkom & programma door Migiel Gloudemans, directeur a.i.
   14:15 – 14:45 Keynote Marelle van Beerschoten
   14:45 – 15:30 Eerste ronde inspiratiesessies
   15:30 – 16:00 Pauze
   16:00 – 16:45 Tweede ronde inspiratiesessies
   16:45 – 17:00 Afsluiting
   17:00 – 18:00 Borrel

 

Inspiratiesessies & sprekers

Keynote – Digitaliseren, datagedreven werken en samenwerken: onmisbaar voor woningcorporaties 

Door Marelle van Beerschoten

De uitdagingen waar woningcorporaties voor staan, kunnen we niet als individuele organisaties oplossen. We hebben veelal te weinig mankracht én budget om alle uitdagingen zoals duurzaamheid, digitalisering, cybersecurity, woningtekorten tegelijkertijd aan te pakken: toch wordt dat van ons verwacht. We kunnen dan ook niet zonder samenwerkingen met andere partijen. Digitalisering en data zijn bovendien cruciaal. Maar hoe begin of versnel je deze transitie naar datagedreven werken en digitalisering? En waarom is samenwerken, binnen en buiten de sector, essentieel? En hoe zorg je voor voldoende draagvlak? Op deze en andere vragen geeft keynote spreker Marelle van Beerschoten antwoord tijdens de SWEMP Vriendendag op 9 oktober aanstaande. 

Over Marelle van Beerschoten
Marelle van Beerschoten is een gedreven, ambitieuze en veelzijdige ondernemer in de digitale wereld. Als eigenaar van Digital Shapers inspireert ze mensen om creatiever naar digitale veranderingen te kijken en hun mindset op dit gebied te vergroten. Met deze community van ‘born digitals’ brengt ze bedrijven in beweging om transformatie te versnellen en de verbeelde toekomst te realiseren. Naast haar succesvolle bedrijf is Marelle lid van de prestigieuze denktank DenkWerk. Daarmee is ze nauw betrokken bij het publieke debat over de maatschappelijke impact van digitalisering. 

Inspiratiesessie Cybersecurity: wat zijn de volgende stappen?

Door Alexander Pereira

We beheren als corporaties vele privacy én bedrijfsgevoelige gegevens. En die willen we goed bewaken. Tegelijkertijd bestaat 100% beveiliging niet en moet er ook een werkbare situatie blijven voor collega’s in de organisatie. Eigen Haard, Woonin, Woonbron en Portaal (samen SWEMP) werken samen met Northwave en hebben sinds dit jaar ook samen een ‘securitytafel’.  Welke preventieve maatregelen hebben we genomen? Hoe verloopt de implementatie? En wat zijn de vervolgstappen om de veiligheid van onze data naar een hoger niveau te brengen? We delen onze ervaringen en sparren graag met jou over welke rol de securitytafel van SWEMP kan spelen voor de vrienden van SWEMP: jouw organisatie dus! Alexander Pereira gaat hierover graag met jou in gesprek en neemt je mee in de wereld van cybersecurity binnen SWEMP. 

Over Alexander Pereira 
Alexander is sinds 2022 als Manager ICT & Facility verbonden aan Woonin. Daarnaast is hij één van de vier ICT-managers in SWEMP.

Inspiratiesessie – Een toekomstvisie over enthousiaste bewoners én blije en vaardige medewerkers  

Door Lilian Klinkenberg en Pim Hogenboom

We weten allemaal: een blije bewoner start bij je eigen organisatie. Bij je eigen medewerkers en je eigen organisatieprocessen. Natuurlijk moeten we ook goed inspelen op de veranderende verwachtingen van onze (diverse) bewoners. Hoe breng je deze aspecten samen in succesvol klantcontact? En hoe werk je samen met de rest van de organisatie en je samenwerkingspartners om dit te realiseren. Dit en meer is wat Lilian Klinkenberg en Pim Hogenboom, beiden focusgroepleden van het kerndomein Kanaalfunctie, met jou delen tijdens de workshop. Ze laten ook zien dat visieontwikkeling voor de lange termijn én uitvoering op de korte termijn hand in hand kunnen gaan.

Over Lilian Klinkenberg 
Lilian is sinds 2003 werkzaam bij Woonbron. Eerst als Manager Communicatie, vervolgens als Directeur Service & Dienstverlening en eveneens verantwoordelijk voor de regio Delfshaven. Naast haar werkzaamheden voor Woonbron is zij verbonden als lid van de Opleidingsraad van Van der Hilst Communicatie en is zij bestuurder bij SKAR.

Over Pim Hogenboom 
Pim is sinds 2007 werkzaam bij Eigen Haard. Hij startte daar als manager Strategie en is sinds 2019 Directeur Wonen. Voorafgaand aan Eigen Haard heeft Pim bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Defensie gewerkt. 

Inspiratiesessie – Verhuurmutatieproces: naar een snel én eenvoudig proces voor bewoner én medewerker

Door Anemoon van Dijk en Fian van Vlokhoven

Hoe zorgen we ervoor dat een nieuwe huurder een woning zo snel mogelijk kan bewonen? Hoe kunnen de juiste data en een goede workflow daar onze medewerkers én bewoners bij ondersteunen? Zodat er zo weinig mogelijk leegstand én dus huurderving is? Binnen het kerndomein Verhuurmutatieproces is één gezamenlijke visie opgesteld over deze vraagstukken. In deze workshop delen Anemoon van Dijk en Fian van Vlokhoven deze visie met jou. Zij lichten daarnaast ook toe hoe zij met focus en prioritering deze visie gaan realiseren de komende 5 jaar. 

Over Anemoon van Dijk
Anemoon van Dijk is sinds 2020 werkzaam bij Woonin (voorheen Mitros) waar zij vanaf 2022 als manager Wonen ook onderdeel uitmaakt van het directieteam.  Zij is al jaren actief in de sector en heeft hiervoor in verschillende functies bij o.a. SSH (Stichting Student Huisvesting) en BPD Gebiedsontwikkeling gewerkt. Anemoon is onderdeel van de focusgroep Verhuurmutatieproces binnen SWEMP.

Over Fian van Vlokhoven
Fian van Vlokhoven werkt sinds 2022 als Teammanager Volkshuisvesting bij Portaal. Daarvoor heeft zij meerdere functies bekleed bij de gemeente Zaanstad, eerst als beleidsadviseur en later als ketenregisseur Werk en Inkomen. Fian is onderdeel van de focusgroep Verhuurmutatieproces binnen SWEMP.

Inspiratiesessie – Enterprise Architecture voor dummies: aan het stuur vanuit de business

Door Jurek Cholinski en Hans Koopman

Je zou je kunnen afvragen.. Wat moet ik ermee voor mijn afdeling Verhuur, Vastgoed, Wonen of KCC? Jurek Cholinski neemt je mee in de wondere wereld van Enterprise Architecture. Hij laat zien dat dit niet begint bij IT, maar juist bij de bewoner, onze organisatie en onze collega’s. Hij geeft je een inkijkje in hoe Enterprise Architecture jouw team verder kan helpen bij de (duurzame) veranderingen die je voor ogen hebt. Zoals meer grip op vastgoedontwikkeling of effectieve en efficiënte communicatie met bewoners.  En hij geeft antwoord op de vraag waarom je als verantwoordelijke voor de business aandacht wil hebben voor dit ‘ogenschijnlijke’ IT-onderwerp.

Over Jurek Cholinski 
Jurek is sinds 2022 verbonden aan SWEMP als Lead Enterprise Architect en heeft daarmee een belangrijke rol gehad in het opzetten van de Enterprise Architecture van SWEMP. Ook al is dit vakgebied voor velen nog een black box: Jurek houdt zich als sinds 2016 bezig met dit onderwerp. Voor SWEMP was hij onder andere actief op dit vlak voor ING Bank België, Colruyt Group en de Deutsche Bank.

Over Hans Koopman
Hans is een ervaren Enterprise Architect met een rijke achtergrond in zowel commerciële als niet-commerciële sectoren. Hij heeft expertise in het toepassen van architectuur, governance en het ontwikkelen en beoordelen van diverse architectuurproducten. Hans heeft actief bijgedragen aan SWEMP door het vertalen van strategische ideeën naar kerndomeinen en een doelarchitectuur. Ook is hij actief betrokken bij de SWEMP Architecture Board.

Inspiratiesessie – Datateam van SWEMP: voor een duurzame toekomst van data 

Door Sjoerd Caris en Lex de Warle

In navolging op het verhaal van Marelle van Beerenschot delen Sjoerd Caris en Lex de Warle de ontwikkelingen op het gebied van data binnen SWEMP. Zij vertellen hoe we binnen SWEMP samen met Microsoft een reis maken voor de opzet van een datastrategie en een blauwdruk datagovernance. De ervaringen van de vier betrokken woningcorporaties op het gebied van datagedreven werken worden hierin nadrukkelijk meegenomen. Het doel is dat datagedreven werken ‘business as usual‘ wordt binnen de vier betrokken woningcorporaties. Natuurlijk met oog voor gedegen processen, rollen en afspraken en passend bij de (toekomstige) kansen en uitdagingen van onze organisaties. Een duurzame basis voor de toekomst dus. 

Ton Monasso, afdelingsmanager Aedes, sluit af met het onderwerp datastandaarden.

Over Sjoerd Caris
Sjoerd is junior organisatieontwikkelaar bij Bewegin en sinds februari 2023 bij Woonbron actief als ondersteuning voor het programma data gedreven werken en lid van het datateam bij SWEMP.

Inspiratiesessie – Collectieve denktank: Krapte op de arbeidsmarkt! Hoe kunnen we elkaar helpen?

Door Dennis van Gaal

De krapte op de arbeidsmarkt hield in het tweede kwartaal van 2023 aan. Tegenover elke 100 werklozen stonden 122 vacatures, net als in de twee kwartalen ervoor (bron: CBS). Ook voor veel woningcorporaties is het vinden van de juiste medewerkers een grote uitdaging geworden. 

Welke functies weet je zelf niet in te vullen en waar zitten de pijnpunten? Wat werkt voor jouw corporatie in de werving van nieuwe medewerkers? Hoe sla je als corporatie zelf professioneel en snel toe op de arbeidsmarkt? Wat kun je doen om specifieke, maar schaarse expertise binnen te krijgen? Hoe zorg je ervoor dat we nieuwe collega’s aan de organisatie binden en behouden? Wat zouden we voor elkaar kunnen betekenen?

Tijdens deze denktank onder leiding van Dennis van Gaal maken we gebruik van het gezamenlijk denkvermogen van alle aanwezigen. We delen onze kennis vanuit onze eigen organisaties en inspireren elkaar voor nog te ontdekken oplossingen.

Over Dennis van Gaal
Dennis vervult sinds 2021 de rol van Manager Portfolio en Financiën binnen SWEMP. Projectmanagement is de rode draad door zijn carrière met functies bij onder andere Staedion en Eneco. Daarnaast heeft Dennis een passie om mensen samen te brengen en het goede gesprek te voeren, waardoor we elkaar een stap vooruit kunnen helpen.


Inspiratiesessie – Consolidatie leveranciersmarkt: vloek of zegen?

Door Roland Schweigl en Marcel Vogel

Een rondetafelgesprek: wat betekent de recente overname van Cegeka door ZIG voor ons als woningcorporaties? Ook kijkend naar andere recente overnames zoals Aareon.

Over Roland Schweigl
Roland is voorzitter van Woondynamics, de gebruikersvereniging van Dynamics Empire. Hij presenteert dit rondetafelgesprek vanuit zijn rol als voorzitter en vanuit zijn ruime ervaring in onze sector én zijn ervaring in de commerciële IT. In het dagelijks leven is Roland werkzaam bij Mooiland als Teammanager Organisatieservice, daarnaast bekleedt hij nog diverse rollen in onder andere het bestuur van CorpoNet en de tactische werkgroep Datastandaarden van Aedes.


Over Marcel Vogel
Marcel is sinds 2020 werkzaam bij Woonin als lead architect. Hij heeft veel ervaring in de sector en is lid van de SWEMP Architecture Board.


Locatie: De Eenhoorn in Amersfoort

Adres: Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

Meer informatie over bereikbaarheid volgt binnenkort.